Utredning av arbetsförmåga

Syftet med utredningen av arbetsförmåga är att klargöra och bedöma din arbets- och funktionsförmåga och möjligheterna att få rehabilitering och pension. Utredningar av arbetsförmågan utförs i social- och hälsovårdstjänsterna.

Vad innebär en utredning av arbetsförmåga?

Genom en utredning av arbetsförmåga söker vi lösningar för att stödja din arbetsförmåga och sysselsättning. I utredningen av arbetsförmåga diskuteras frågor som rör din arbets- och funktionsförmåga och man sätter upp mål för eventuell sysselsättning.

Utredningen av arbetsförmåga kommer att användas för att skräddarsy det stöd och den rehabilitering som behövs för att du ska kunna komma in i arbetslivet.

Hur får jag en utredning av min arbetsförmåga?

Du kan få en utredning av din arbetsförmåga när

  • du är en 18–63-årig arbetslös arbetssökande från Helsingfors,
  • du har fått en remiss från sysselsättningstjänsterna eller socialväsendets verksamhetsställe, och
  • du vill främja din arbetsförmåga eller du behöver hjälp med sysselsättningsutmaningar.

Diskutera din situation med din ansvariga sakkunniga, socialarbetare eller socialhandledare. Vid behov hänvisar hen dig till en utredning av arbetsförmåga med en separat remiss, som inkluderar ditt samtycke till att tillhandahålla informationen.

Läs mer om utredningen av arbetsförmåga