Företagande

Är du intresserad av företagande eller planerar du att grunda ett företag? Här hittar du instruktioner samt svar på frågor som nyblivna företagare undrar över.

Drömmer du om att grunda ett företag?

Att grunda ett företag innebär många aspekter som måste beaktas innan man börjar. Arbete som företagare eller via en faktureringstjänst samt att ansöka om startpeng kan påverka arbetslöshetsskyddet. I vissa situationer kan du dock vara berättigad till arbetslöshetsskydd i början av ditt företagande.

Gör så här

Så här blir du företagare.

Den nya företagarens utkomst och startpeng

Som ny företagare kan du ansöka om startpeng eller få arbetslöshetsförmån om vissa villkor uppfylls.

Faktureringstjänster och företagande utan FO-nummer

Företagande utan FO-nummer, det vill säga så kallat lättföretagande, är en form av sysselsättning där du arbetar som företagare genom att fakturera för ditt arbete via en faktureringstjänst utan att grunda ett eget företag. Användare av faktureringstjänster omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) och räknas som företagare.