Arbetslöshetsskydd

Arbetslöshetsskyddet hjälper dig att klara dig ekonomiskt tills du får ett arbete eller börjar utbilda dig. Syftet är att säkra din ekonomiska situation när du söker jobb och därmed förbättra dina chanser att komma in i eller återvända till arbetslivet.

Ekonomisk trygghet för arbetslösa

Arbetslöshetsskyddet är en penningförmån som betalas ut till dig av antingen FPA eller arbetslöshetskassan (om du är medlem i kassan). Olika arbetslöshetsförmåner omfattar inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning som betalas av FPA, om du har varit anställd sedan du blev arbetslös och uppfyller arbetsvillkoren. På FPA:s webbplats beskrivs arbetsvillkoren mer i detalj och du kan bedöma om villkoret är uppfyllt med en räknare. Om arbetsvillkoret inte uppfylls kan du få arbetsmarknadsstöd.

Läs mer om FPA:s grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd

Läs mer om inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas av a-kassor

Gör så här

Så här ansöker du om arbetslöshetsskydd

Vanliga frågor