Tillgänglighetsutlåtande

I detta tillgänglighetsutlåtande redogör vi för hur vår onlinetjänst för Helsingfors sysselsättningstjänster följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors målsättning är att sträva efter att tillgängligheten till de digitala tjänsterna uppnår åtminstone en AA-nivå i enlighet med WCAG-anvisningarna eller bättre.

Status för webbplatsens tillgänglighet

I utvärderingen av tillgängligheten har man iakttagit Helsingfors stads arbetsanvisningar och metoder som strävar efter att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig i alla arbetsskeden. 

Tillgängligheten har kontrollerats genom en revision som utförts av en extern expert samt som självbedömning. 

Tillgängligheten har kontrollerats genom användning av en programmässig tillgänglighetskontroll samt genom manuell granskning av webbplatsen och innehållet.

De brister som bedömningsverktygen rapporterat har kontrollerats och åtgärdats vid behov.

Den externa expertrevisionen utfördes av Unicus Oy.

Brister och begäran om tillgänglig information

Om du känner att du inte får tillgång till innehållet på webbplatsen kan du begära information via e-post: tyollisyyspalvelut@hel.fi. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom en skälig tid.

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar några problem som inte beskrivs på den här sidan, ska du meddela oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem. Ge respons med stadens responsblankett

Utvärdering av tillgänglighet

Detta utlåtande har uppdaterats 22.6.2023.

För tillgängligheten på denna webbplats ansvarar Helsingfors stads enhet Arbetskraft och invandring (Helsingfors sysselsättningstjänster).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar genomförandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått från oss, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna din respons till Södra Finlands regionförvaltningsverk.