Tillgänglighetsutlåtande

I detta tillgänglighetsutlåtande redogör vi för hur vår onlinetjänst för Helsingfors sysselsättningstjänster följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors målsättning är att sträva efter att tillgängligheten till de digitala tjänsterna uppnår åtminstone en AA-nivå i enlighet med WCAG-anvisningarna eller bättre.

Status för webbplatsens tillgänglighet

En förnyad version av webbplatsen har publicerats 31.10.2022 Den förnyade webbplatsen har ännu inte blivit föremål för en tillgänglighetsbedömning och en extern auditering. Vi har strävat efter att beakta tillgängligheten vid genomförandet av webbplatsen på bästa möjliga sätt.

Platsen genomgår en officiell tillgänglighetsbedömning under november 2022. I utvärderingen av tillgängligheten iakttar man Helsingfors stads anvisningar och metoder som strävar efter att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig i alla arbetsskeden. Tillgängligheten kontrolleras genom auditering av en extern expert samt som självbedömning.

Webbplatsens tillgänglighet ombesörjs genom fortgående uppföljning då tekniken eller innehållet ändras samt genom periodiska kontroller. Detta utlåtande uppdateras i samband med kontrollerna av webbplatsens ändringar och tillgänglighet. 

Brister och begäran om tillgänglig information

Om du känner att du inte får tillgång till innehållet på webbplatsen kan du begära information via e-post: tyollisyyspalvelut@hel.fi. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom en skälig tid.

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar några problem som inte beskrivs på den här sidan, ska du meddela oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem. Ge respons med stadens responsblankett eller skicka ett e-postmeddelande till helsinki.palaute@hel.fi.

Utvärdering av tillgänglighet

Detta utlåtande har uppdaterats 6.10.2022.

För tillgängligheten på denna webbplats ansvarar Helsingfors stads enhet Arbetskraft och invandring (Helsingfors sysselsättningstjänster).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar genomförandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått från oss, eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna din respons till Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.