Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteessa kerromme, miten verkkopalvelussamme noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Sivuston saavutettavuuden tila

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa. 

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. 

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Puutteet ja saavutettavien tietojen pyytäminen

Mikäli et koe saavasi sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja sähköpostilla tyollisyyspalvelut@hel.fi. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Anna palautetta kaupungin palautelomakkeella tai lähetä sähköpostia osoitteeseen helsinki.palaute@hel.fi .

Saavutettavuuden valvonta

Tämä seloste on päivitetty 22.6.2023.

Tämän sivuston saavutettavuusselosteesta vastaa Helsingin kaupungin Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö (Helsingin työllisyyspalvelut).

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.