Rättigheter och skyldigheter

Visste du att som arbetslös arbetssökande har du vissa rättigheter och skyldigheter i samband med din jobbsökning? Dessa rättigheter och skyldigheter definieras i lag och är till för att stödja dig i din jobbsökning.

Rättigheter för arbetslösa arbetssökande

Sysselsättningstjänsterna delar ditt mål att hitta ett arbete för dig, så använd tjänsten aktivt för att hitta en sysselsättning som passar just dig.

Skyldigheter för arbetslösa arbetssökande

Som arbetslös arbetssökande har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla för att få arbetslöshetsskydd. Din ansvariga sakkunniga berättar om vilka skyldigheter som gäller för arbetslöshetsskyddet och svarar gärna om du har frågor om dina skyldigheter. Kom ihåg åtminstone följande skyldigheter.

Jobbsökningsskyldighet

Att söka jobb ingår i den arbetssökandens skyldigheter. Jobbsökningsskyldigheten fastställs med hänsyn till din situation. Genom att fullgöra sina skyldigheter som arbetssökande, säkerställer du att arbetssökningen fortlöper och undviker avbrott i arbetslöshetsskyddet.