Coachning och vägledning

Att klargöra karriärmöjligheter eller få arbete beror inte alltid på din egen aktivitet, utan du kan behöva personlig vägledning för att hitta dina egna styrkor och utvecklingsmål.

Stöd och coachning för arbetslivet

Om du känner att du behöver vägledning för att komma vidare på din karriärväg kan du söka stöd i olika coachningar där du får konkret hjälp bland annat med att söka jobb eller studieplats samt planera din karriär individuellt eller i grupp.

Du kan till exempel

  • delta i karriär- eller arbetssökningscoachningar online eller i grupp
  • få individuell coachning
  • diskutera karriärvalsfrågor med en psykolog. 

Sysselsättningstjänsters psykologtjänster 

En psykolog som är specialiserad på frågor kring yrkesval och karriärplanering kan ge stöd och handledning i val och problem som gäller arbete och utbildning. 

Du kan söka dig till handledning om 

  • Du vill klargöra dina egna styrkor, resurser, intresse eller professionella önskemål.
  • Du behöver hjälp med att välja utbildningsområde.
  • Du har upplevt utmaningar i arbetslivet som du vill diskutera.
  • Du inte längre är intresserad av det aktuella området där du arbetar.
  • Hälsoskäl, din livssituation eller inlärningssvårigheter begränsar dina val.

Handledningen ger dig möjlighet att stanna upp för att reflektera över din situation och dina önskemål tillsammans med en psykolog, som kan ge dig nya perspektiv. Handledningens mål är att stödja och hjälpa dig att fatta beslut för framtiden.

Psykologhandledningen är en konfidentiell och avgiftsfri tjänst. Handledning erbjuds på finska, svenska, engelska och med hjälp av tolk. Man kan få betjäning ansikte mot ansikte, per telefon eller via videosamtal.