Utbildningsrådgivning

Är du intresserad av utbildning eller behöver du hjälp att få en studieplats? Vill du veta mer om de olika utbildningsmöjligheter som du kan använda för att stödja din sysselsättning? Våra allmänna utbildningsrådgivning och TE-tjänsternas allmänna rådgivning finns tillgängliga för att hjälpa dig. Du kan också be din egen ansvariga sakkunniga om mer information om utbildning och möjligheterna till studiehandledning.

Utbildningsrådgivning utan tidsbokning

Du kan diskutera studierelaterade frågor med våra utbildningsrådgivare. Vi hjälper dig att hitta en lämplig utbildning och att fundera på olika alternativ. Vi kan också hjälpa dig med att bland annat fylla i utbildningsansökningar. I rådgivningsutrymmet finns datorer och skrivare som du kan använda för att söka utbildningar och göra ansökningar.

Det är inte nödvändigt att separat boka tid till rådgivningen: utbildningsrådgivning erbjuds varje vecka i våra olika verksamhetsställen. Läroanstalter i huvudstadsregionen deltar också i rådgivningsdagarna.

Se evenemangskalendern för kommande utbildningsrådgivningsdagar och verksamhetsställen.  

Studiehandledning och yrkesvalspsykolog
 

Behöver du nya perspektiv på att välja utbildning eller vägledning för att lösa problem? Med studiehandledaren eller psykologen kan du stanna upp för att reflektera över din situation och få nya perspektiv. Konfidentiell och avgiftsfri service finns tillgänglig ansikte mot ansikte, via telefon och per video.

Fråga din ansvariga sakkunniga för mer information om möjligheten till studiehandledning.

Läs mer om coachning och psykologtjänster.

Studiehandledning är lämplig för dig om:

  • du vill klargöra dina egna styrkor, resurser, intresse eller professionella önskemål.
  • du behöver hjälp med att välja utbildningsområde.
  • du har upplevt utmaningar i arbetslivet som du vill diskutera.
  • du inte längre är intresserad av det aktuella området du arbetar med.
  • du behöver hjälp med att slutföra dina studier.
  • hälsoskäl, din livssituation eller inlärningssvårigheter begränsar dina val.

Målet är att hjälpa dig att hitta lösningar som stöder din framtid på bästa sätt. Handledning erbjuds på finska, svenska, engelska och på andra språk med hjälp av tolk.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.