Samarbete och media

Letar du efter arbetstagare eller vill du stödja sysselsättningstjänsterna eller främja våra kunders sysselsättning? Letar du efter personer att intervjua gällande sysselsättning? På denna sida hittar du rätt kanaler för kontakt.

Mediekontakter

Letar du efter information eller personer som du kan intervjua gällande sysselsättning, utbildning eller sysselsättning för invandrare eller ungdomar? Vi i Helsingfors sysselsättningstjänster vill betjäna medier och journalister jämlikt, mångsidigt och snabbt. Vi betjänar medierna som en del av Helsingfors stad och vi är specialiserade på de frågor som staden ansvarar för gällande skötsel av sysselsättning och tjänster för arbetssökande.

Ta kontakt tyollisyyspalvelut.viestinta@hel.fi

Vill du främja våra kunders sysselsättning?

När du vill bidra till att främja sysselsättning och stödja våra sysselsättningstjänster, till exempel genom att erbjuda tjänster, nätverk eller någon annan form av samarbete, är det enklast att kontakta oss via e-post. Skicka oss en kort beskrivning av din idé samt dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

Skicka oss ett meddelande på adressen tyollisyyspalvelut@hel.fi

Letar du efter arbetstagare?

Läs mer om Helsingfors stads tjänster och rådgivning för företagare och arbetsgivare på vår webbplats Företag & Arbete. Vi erbjuder arbetsgivare rekryteringsstöd och utbildningsmöjligheter samt relaterat ekonomiskt stöd.