Sysselsättningstjänsters rådgivning

Behöver du stöd och råd för att söka jobb eller studieplats? De sakkunniga på våra verksamhetsställen finns här för dig.

Du kan använda rådgivningstjänsterna varje vardag

Rådgivningen i Kampen, Böle och Östra Centrum är öppen vardagar kl. 9–16. Du behöver inte boka tid för rådgivningen.

Rådgivning erbjuds på finska och engelska samt på torsdagar på svenska på verksamhetsstället i Kampen. Vi kan också beställa en tolk för andra språk vid behov.

Du kan till exempel få råd om dessa saker:

  • Arbetssökning: skapa CV och ansökningar, hitta lämpliga arbetsplatser och använda plattformar för arbetssökning.
  • Utbildning: ansökan om utbildning.
  • Att använda Mina E-tjänster: utredningar, plan och genomgång av situationen.

Inga beslut fattas i rådgivningstjänsterna. Vid behov hänvisar vi dig till din egen expert eller till andra tjänster. Vi kommer att ge dig råd under en begränsad tid.

Dessutom har entréhallen datorer och skrivare som du fritt kan använda för att söka arbete och utbildning.

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten Mina E-tjänster, kan du be sakkunniga på våra verksamhetsställen att hjälpa dig med att uträtta ärenden.

Om du är osäker på om du är kund hos Helsingfors sysselsättningstjänster (kommunförsöket) eller hos TE-tjänsterna, är verksamhetsstället i Böle det bästa stället att uträtta ärenden på. Där hittar du TE-tjänsterna samt Helsingfors sysselsättningstjänster vid samma verksamhetsställe.

Evenemang inom rådgivningen

Visa alla evenemang

Vi arrangerar rådgivningstillställningar på olika teman. Du kan delta i CV- och jobbsökningsworkshoppar för att göra en CV eller jobbansökningar. En del av evenemangen sker på distans.

Det finns inga kommande evenemang om detta ämne.

Läs mer