Min ansvariga sakkunniga

Varje kund till Helsingfors sysselsättningstjänster får en ansvarig sakkunnig, vars uppgift är att se till att alla tjänster och all information som främjar din anställning är tydligt tillgängliga för dig.

Ansvariga sakkunniga hjälper dig i jobbsökningen

Din ansvariga sakkunniga ger dig råd och stöd i allmänna frågor som rör arbets- och utbildningsansökningar. Tillsammans utarbetar ni en sysselsättningsplan och kommer överens om din arbetssökning genom att definiera skyldigheten att söka arbete i planen. Om du har egna idéer för att främja din sysselsättning kan din ansvariga sakkunniga hjälpa dig att bedöma hur väl de tjänster du vill ha passar din situation.

Utöver din egen ansvariga sakkunniga kan du vända dig till andra sakkunniga inom sysselsättningstjänsterna, till exempel rådgivarna.De hjälper dig bland annat med frågor om att söka jobb och utbildning.

Vanliga frågor