En ny kundservicemodell som stöd för jobbsökningen

Med den nya kundservicemodellen som trädde i kraft våren 2022 kan vi erbjuda dig mer individuellt och intensivt stöd för jobbsökningen. Information om reformer som genomförts finns på denna sida.

Hurdan är den nya kundservicemodellen?

  • Vi stöder din jobbsökning på ett nära sätt. 
  • Tillsammans med din ansvariga sakkunniga fastställs din skyldighet att söka jobb. 
  • Påföljderna kopplade till arbetslöshetsskyddet graderades. 
  • Webbplatsen för Helsingfors sysselsättningstjänster förnyades och servicekanalerna för arbetssökande förändrades i och med webbplatsen jobbmarknad.fi. 

I och med reformen stöder vi ditt jobbsökande tätt ända från början. Vi håller regelbundet kontakt med dig enligt dina behov. Vi bedömer dina förutsättningar och möjligheter att hitta jobb tillsammans med dig. Din skyldighet att söka jobb förnyades och karensen som påverkar arbetslöshetsskyddet blev lindrigare. 

Grundprincipen i den nya kundservicemodellen är att du inte ska vara ensam i ditt jobbsökande. Vi hoppas att du hittar ditt nästa steg så snabbt som möjligt, och vi hjälper dig med det! 

Reformen trädde i kraft den 2 maj 2022.

Läs mer om servicemodellen på webbplatsen Jobbmarknad.

Vanliga frågor

Jag är redan kund hos Helsingfors sysselsättningstjänster.

Vanliga frågor

Jag har just anmält mig som arbetssökande.

Jobbsökningsskyldigheten

Du hittar aktuell information om den nya skyldigheten att söka jobb på sidan Rättigheter och skyldigheter.

Ändringar i arbetslöshetsskyddet

Påföljderna kopplade till arbetslöshetsskyddet har graderats och gjorts rimligare. Om du upprepade gånger försummar dina skyldigheter som gäller jobbsökning och arbetskraftstjänster blir påföljderna gradvis strängare.

Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa upphör tillsvidare och du får en skyldighet att vara i arbete, om du försummar dina skyldigheter fyra gånger under ett år. Rätten till utkomstskydd för arbetslösa återställs tre månader efter ditt senaste samtal med sysselsättningstjänsterna ifall du åtgärdat dina försummelser och gjort din skyldighet att vara på arbete. Till upprepningarna beaktas inte oersatta tider som beror på att ett arbetsförhållande avslutas eller kunden tackar nej till en säker arbetsplats. Dessa berörs av längre tidsbundna perioder  utan förmåner som dock är kortare än idag.

Om du har följt din sysselsättningsplan och sökt ett överenskommet antal arbetsmöjligheter förlorar du inte ditt arbetslöshetsskydd.

Läs mer om arbetslöshetsskyddet