Nyheter och meddelanden

Aktuell information bland annat om våra tjänster, nya eller ändrade anvisningar för sysselsättningstjänsterna och undantagssituationer.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.