Respons, ändringssökande och överklagan

Ibland vill du kanske ge allmän respons om vår verksamhet. Ibland är ett beslut gällande tjänsten inte tilltalande och i så fall kanske du vill söka ändring till det. På den här sidan hittar du anvisningar och kanaler för respons, överklagande och ändringssökande.

Respons och kundnöjdhet

Vårt jobb är att stötta dig som arbetssökande. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår tjänst och dess kvalitet. Vi samlar in kundrespons och följer kundupplevelsen. Även enskilda punkter om tjänsten och hur vi agerar är värdefulla för oss.

Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar i samarbete med TE-tjänsterna. Svara på enkäter om sysselsättningstjänsterna om du får sådana, till exempel per e-post eller via brev.

I lobbyn på våra kontor hittar du terminaler med vilka du kan lämna respons i samband med ditt besök.

När vi utvecklar våra tjänster arrangerar vi även olika kundjuryer och -intervjuer. Vi informerar om dessa möjligheter bland annat på denna webbplats och i våra sociala medier.

Överklaganden och ändringssökande av yttranden och beslut

Sysselsättningstjänsternas arbetskraftspolitiska utlåtande kan inte överklagas separat. Du kan dock begära ett förtydligande om vad uttalandet grundar sig på genom att kontakta Helsingfors sysselsättningstjänster eller genom att ringa rådgivningsnumret för arbetslöshetsskydd.

Om du har nya uppgifter att framföra till behandlingen av det arbetskraftspolitiska utlåtandet kan vi granska utlåtandet på nytt. Läs mer på vår sida om arbetslöshetsskydd.

Du kan ansöka om ändring på vissa av våra beslut gällande din arbetssökning eller tjänster för dig.  Rätten att ansöka om ändring kan bland annat avse följande beslut som fattats av Helsingfors sysselsättningstjänster:

  • lönesubventionerat arbete.
  • arbetsprövning.
  • kostnadsersättning på basis av prövning.
  • startpeng.

Ifall det är möjligt att ansöka om en ändring, finns det bifogat till ditt beslut anvisningar för ändringssökande. I lagen finns omfattande förbud mot att ansöka om ändring gällande många tjänster.

Beslut som fattas av FPA och arbetslöshetskassorna

Du kan överklaga ett beslut som fattats av FPA genom att söka ändring på det. Det enklaste sättet att göra detta är elektroniskt i MittFPA-tjänsten. Du kan också lämna in klagomål skriftligen till FPA:s serviceställe.

Se närmare instruktioner på FPA: s webbplats

Om du vill överklaga ett beslut som fattats av en arbetslöshetskassa måste du kontakta din egen arbetslöshetskassa.