Kom och arbeta hos oss

Är du intresserad av att lösa problem gällande arbetslöshet med oss? Helsingfors sysselsättningstjänster har ofta olika lediga uppgifter!

Varför ansöka till oss?

Förutom experter på skötsel av sysselsättning har vi många andra professionella som arbetar hos oss och vars uppgift är att stödja våra kunder på deras väg mot sysselsättning och göra Helsingfors sysselsättningstjänster till de funktionellaste och effektivaste i Finland.

Om du är intresserad av ett samhälleligt betydelsefullt arbete, bekanta dig med våra lediga tjänster och ansök.

Välkommen att arbeta hos Helsingfors sysselsättningstjänster!