Sysselsättningsplan

Var och en av våra kunder har sin egen sysselsättningsplan, eller en plan en ersättande plan, som hjälper till att ge dig och sysselsättningstjänsterna en tydlig bild av situationen i din jobbsökning.

Fortskrid i din jobbsökning med en plan

Sysselsättningsplanen utarbetas och uppdateras tillsammans med din egen ansvariga sakkunniga. Syftet med planen är att hålla dig och sysselsättningstjänsterna informerade om situationen med ditt arbetssökande.

Om du har varit arbetslös länge och ditt primära mål är att förbättra din kontroll över ditt liv och dina möjligheter att få ett jobb, utarbetar vi en aktiveringsplan eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan med dig. Om du har fått ditt första uppehållstillstånd i Finland för mindre än tre år sedan och har tillgång till integrationstjänsterna kan en integrationsplan upprättas för dig.

Gör så här

Åtgärdssteg för att utarbeta planen

Vanliga frågor