Läroavtal

Vill du kombinera studier och arbete? Behöver du ny kompetens eller vill du slutföra studier som du har påbörjat tidigare? Då är läroavtalsutbildning ett bra alternativ! Med ett läroavtal kan du avlägga olika nivåer av yrkesinriktade examina på andra stadiet eller delar av en examen. Med läroavtal lär du dig ett yrke genom att utföra praktiskt arbete och komplettera dina färdigheter med teori vid en läroanstalt.

Hur fungerar ett läroavtal i praktiken?

Läroavtalsutbildningen är inte en tjänst som tillhandahålls av Helsingfors sysselsättningstjänster eller TE-byrån, utan ett visstidsanställningsavtal där arbetsgivaren åtar sig att utbilda arbetstagaren. När du deltar i en läroavtalsutbildning är du inte längre arbetslös.

Läroavtal lämpar sig för alla som är över 15 år, arbetslösa eller permitterade, företagare och personer i arbetslivet som vill utveckla sin egen kompetens och stärka sin yrkeskompetens.

Med läroavtal:

  • Du kan studera delar av eller en hel yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
  • I praktiken utbildas du medan du arbetar. Under läroavtalsutbildningen får du lön och arbetserfarenhet.
  • Minimiarbetstiden i läroavtalsarbete är i genomsnitt 25 timmar per vecka.
  • Din arbetsgivare kan få stöd för din anställning i form av en lönesubvention eller ett Helsingforstillägg.
  • En avlagd examen ger behörighet att ansöka till yrkeshögskola eller universitet.

För varje studerande planeras och genomförs en personlig studiestig för läroavtalsutbildningen som tar hänsyn till tidigare kompetens. Studietiden för olika examina varierar beroende på hur mycket kunskap du har innan läroavtalet börjar:

  • Yrkesinriktad grundexamen 1–3 år.
  • Yrkesexamen och specialyrkesexamen 1–1,5 år.

Gör så här

Hur ansöker man om läroavtal?