Arbetskraftsutbildning

Syftet med arbetskraftsutbildningen är att förbättra din yrkeskompetens och dina sysselsättningsmöjligheter, behålla ditt arbete, förbättra dina färdigheter att verka som företagare, främja tillgången till yrkesutbildad arbetskraft och att bilda företag. Tjänsten ger dig även kontakter till arbetsgivare.
  • Arbetskraftsutbildning är avsedd för arbetslösa, personer med risk för arbetslöshet, permitterade, personer som byter yrke och arbetssökande, vars sysselsättning med den nuvarande utbildningen är utmanande. Vissa utbildningar ges till begränsade grupper, såsom invandrare eller ungdomar.
  • Syftet är att avlägga examen eller bli anställd efter utbildningen. Utbildning arrangeras vid yrkesläroanstalter, högskolor och privata läroanstalter.
  • Du får arbetslöshetsförmån under utbildningen.
  • Du måste separat ansöka om och bli vald till utbildningen.
  • Deltagande är obligatoriskt och avbrott i utbildningen kan avbryta utbetalningen av arbetslöshetsförmånen.

Du kan diskutera med din ansvariga sakkunniga om lämpliga eller skräddarsydda arbetskraftsutbildningar. En del av utbildningarna är mycket populära så det lönar sig att satsa på ansökningsprocessen. Vår rådgivning och din egen ansvariga sakkunniga hjälper dig med din ansökan vid behov.

Gör så här

Hur ansöker jag till en arbetskraftsutbildning?

Vanliga frågor