Kommunförsöken med sysselsättning

Kommunförsöken med sysselsättning är ett nationellt projekt som inletts 1.3.2021 där är en del av arbets- och näringsbyråns lagstadgade sysselsättningstjänster övergår till kommunen. I kommunförsöket deltar totalt 125 kommuner och de 26 försöksområden som de utgör.

Varför ordnas kommunförsöket?

Syftet med kommunförsöket är att förbättra sysselsättningstjänsternas effektivitet, tjänsteutbudet för arbetssökande samt arbetssökandenas kundupplevelse. Detta främjar man bland annat genom att underlätta tillgången till de tjänster som kommuner erbjuder.

Kunder i kommunförsöket kan endast betjänas inom den egna hemkommunens sysselsättningstjänster. Helsingfors sysselsättningstjänster erbjuder kommunförsökets tjänster för en del av arbetslösa arbetssökande i Helsingfors.

Vem omfattas av kommunförsöket?

Kommunförsöket gäller arbetslösa arbetssökande som bor i Helsingfors och uppfyller något av följande kriterier:

  • Du är under 30 år gammal eller
  • ditt modersmål är något annat än finska eller
  • du är inte berättigad till inkomstrelaterad dagpenning. Du får till exempel FPA:s arbetsmarknadsstöd, utkomststöd eller sjukdagpenning.

Om du inte är kund i kommunförsöket fortsätter du att sköta dina ärenden på arbets- och näringsbyrån. Du behöver inte själv veta eller ta reda på vilken av tjänsterna du omfattas av. Vi kontaktar dig och hänvisar dig till rätt ställe.