Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu on 1.3.2021 alkanut valtakunnallinen hanke, jossa osa TE-toimiston lakisääteisistä työllisyyspalveluista siirtyi kunnan järjestettäväksi. Kuntakokeilussa on mukana yhteensä 125 kuntaa ja niiden muodostamat 26 kokeilualuetta.

Miksi kuntakokeilu järjestetään?

Kuntakokeilun tarkoituksena on parantaa työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta sekä työnhakijoiden palveluvalikoimaa ja asiakaskokemusta. Tätä edistetään muun muassa sujuvoittamalla kuntien tarjoamiin palveluihin pääsyä.

Kuntakokeilun asiakkaita voidaan palvella vain oman kotikunnan työllisyyspalveluissa. Helsingin työllisyyspalvelut tarjoavat kuntakokeilun palvelut osalle helsinkiläisistä työttömistä työnhakijoista.

Ketä kuntakokeilu koskee?

Kuntakokeilu koskee helsinkiläisiä työttömiä työnhakijoita, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä: 

  • Olet alle 30-vuotias tai
  • olet vieraskielinen (äidinkielesi on joku muu kuin suomi) tai
  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Saat esimerkiksi Kelan työmarkkinatukea, toimeentulotukea tai sairaspäivärahaa.

Jos et ole kuntakokeilun asiakas, jatkat asiointia TE-palveluiden kanssa. Sinun ei tarvitse itse tietää tai selvittää, kumman palvelun piiriin kuulut. Me otamme sinuun yhteyttä ja ohjaamme oikeaan paikkaan.