Uträtta ärenden via e-post

När du vill kontakta oss rekommenderar vi i första hand tjänsten Mina E-tjänster. Du kan också skicka e-post till oss.

Dokument för ändringssökande till registratorskontoret

Om du söker ändring på ett beslut som du har fått ska du skicka informationen och dokumenten för ändringssökandet till Helsingfors stads registratorskontor:helsinki.kirjaamo@hel.fi

Läs mer om ändringssökande

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.