Uträtta ärenden via e-post

När du vill kontakta oss rekommenderar vi i första hand tjänsten Mina E-tjänster. Du kan också skicka e-post till oss.

Dokument för ändringssökande till registratorskontoret

Om du söker ändring på ett beslut som du har fått ska du skicka informationen och dokumenten för ändringssökandet till Helsingfors stads registratorskontor:helsinki.kirjaamo@hel.fi

Läs mer om ändringssökande