Valmennus ja ohjaus

Uravaihtoehtojen selkiyttäminen tai työpaikan saaminen ei ole aina kiinni omasta aktiivisuudesta, vaan omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen voi tarvita henkilökohtaista ohjausta.

Tukea ja valmennusta työelämään

Jos sinusta tuntuu, että kaipaat ohjausta urapolullasi etenemiseen, voit hakea tukea erilaisista valmennuksista, joissa saat konkreettista apua muun muassa työpaikan tai opiskelupaikan hakuun ja urasuunnitteluun yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Voit esimerkiksi

  • osallistua verkko- tai ryhmämuotoisiin ura- tai työnhakuvalmennuksiin
  • saada yksilöllistä valmennuspalvelua
  • keskustella psykologin kanssa ammatinvalinnan kysymyksistä. 

Työllisyyspalveluiden psykologipalvelut

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun kysymyksiin perehtyneeltä psykologilta saat tukea ja ohjausta työuraan ja koulutukseen liittyvien valintatilanteiden ja ongelmien ratkaisemiseen.  

Ohjaukseen voit hakeutua, jos

  • Haluat selkeyttää omia vahvuuksiasi, voimavarojasi, kiinnostustasi tai ammatillisia toiveitasi.
  • Kaipaat apua koulutusalan valitsemiseen.
  • Olet kokenut työelämässä haasteita, joista haluat keskustella.
  • Et ole enää kiinnostunut nykyisestä alasta, jolla työskentelet.
  • Terveyssyyt, elämäntilanne tai oppimisvaikeudet rajoittavat valintojasi.

Ohjaus tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan yhdessä psykologin kanssa omaa tilannettasi ja toiveitasi sekä saamaan uusia näkökulmia. Ohjauksen tavoitteena on tukea ja auttaa sinua tulevaisuutesi ratkaisujen tekemisessä.

Psykologin ohjaus on luottamuksellista ja maksutonta palvelua. Ohjausta on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja tulkin välityksellä. Asiakkaita palvellaan kasvokkain, puhelimitse ja videoyhteydellä