Työttömyysturva

Työttömyysturva auttaa pärjäämään taloudellisesti, kunnes työllistyt tai lähdet kouluttautumaan. Sen tarkoitus on turvata taloudellinen tilanteesi, kun haet työtä ja parantaa näin edellytyksiäsi päästä tai palata työelämään.

Taloudellista turvaa työttömälle

Työttömyysturva on rahallinen etuus, jonka joko Kela tai työttömyyskassa (jos olet kassan jäsen) maksaa sinulle. Erilaisia työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Sinulla on oikeus ansiopäivärahaan tai Kelan maksamaan peruspäivärahaan, mikäli olet työttömäksi jäädessäsi ollut työelämässä ja täytät työssäoloehdon. Kelan sivuilla kerrotaan tarkemmin työssäoloehdosta ja voit arvioida ehdon täyttymistä laskurilla. Jos työssäoloehto ei täyty, voit saada työmarkkinatukea.

Lue lisää Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta

Lue lisää työttömyyskassojen maksamasta ansiopäivärahasta

Toimi näin

Näin haet työttömyysturvaa

Usein kysyttyä