Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet är en tjänst som Helsingfors stad producerar för arbetslösa arbetssökanden. Dess syfte är att förbättra din kontroll över ditt liv och skapa förutsättningar för sysselsättning. Den rehabiliterande arbetsverksamheten arrangeras bland annat på Helsingfors stads platser för arbetsverksamhet, föreningar, stiftelser och i stadens och statens verksamhetsställen.

För vem är den rehabiliterande arbetsverksamheten avsedd?

Rehabiliterande arbetsverksamhet kan vara lämplig för dig om

  • du har varit arbetslös arbetssökande under en längre tid.
  • du har svårt att hitta din plats på arbetsmarknaden.
  • du behöver särskilda stödåtgärder för sysselsättning.

Diskutera frågan med din egen ansvariga sakkunniga, socialarbetare eller socialhandledare. Ni kan bedöma dina möjligheter till rehabiliterande arbetsverksamhet tillsammans.

Innan man kommer till rehabiliterande arbetsverksamhet kommer man att utarbeta en aktiveringsplan eller sektorsövergripande sysselsättningsplan för dig, där man kommer överens om den rehabiliterande arbetsverksamheten, dess mål och det stöd du kommer att få när den pågår.

Hur lång tid varar den rehabiliterande arbetsverksamheten?

Rehabiliterande arbetsverksamhet inleds alltid med en tremånadersperiod. Under upp till två år kan arbetsverksamheten förlängas med perioder av olika längd.

Arbetsverksamheten kan pågå

  • En till fyra dagar i veckan.
  • Fyra till sex timmar om dagen.

Får jag lön under den rehabiliterande arbetsverksamheten?

Det är inget anställningsförhållande. Under den rehabiliterande arbetsverksamheten har du rätt till arbetslöshetsförmån eller utkomststöd och en resebiljett. Om du får arbetslöshetsförmån får du ytterligare 9 euro i kostnadsersättning för varje arbetsverksamhetsdag.