Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on Helsingin kaupungin tuottama palvelu työttömille työnhakijoille. Sen tarkoituksena on parantaa sinun elämänhallintaasi sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään muun muassa Helsingin kaupungin työtoimintapaikoissa, yhdistyksissä, säätiöissä sekä kaupungin ja valtion toimipisteissä.

Kenelle kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu?

Kuntouttava työtoiminta voi sopia sinulle, jos

  • olet ollut pitkään työttömänä työnhakijana.
  • sinulla on vaikeuksia löytää omaa paikkaasi työmarkkinoilla.
  • tarvitset erityisiä työllistämisen tukitoimenpiteitä.

Keskustele asiasta oman vastuuasiantuntijasi, sosiaalityöntekijäsi tai sosiaaliohjaajasi kanssa. Voitte yhdessä arvioida mahdollisuuksiasi kuntouttavaan työtoimintaan.

Ennen kuntouttavaan työtoimintaan pääsemistä kanssasi tehdään aktivointi- tai monialainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta, sen tavoitteista ja sen aikana saamastasi tuesta.

Kuinka kauan kuntouttava työtoiminta kestää?

Kuntouttava työtoiminta aloitetaan aina kolmen kuukauden jaksolla. Työtoimintaa voidaan jatkaa eri pituisilla jaksoilla korkeintaan kahden vuoden ajan.

Työtoimintaa voi olla

  • 1-4 päivänä viikossa.
  • 4-6 tuntia päivässä.

Saako kuntouttavasta työtoiminnasta palkkaa?

Kyseessä ei ole työsuhde. Kuntouttavan työtoiminnan aikana olet oikeutettu työttömyysetuuteen tai toimeentulotukeen ja matkalippuun. Jos saat työttömyysetuutta, saat lisäksi 9 euroa kulukorvausta jokaiselta työtoimintapäivältä.