Työkykyselvitys

Työkyvyn selvityksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida sinun työ- ja toimintakykyäsi, sekä kuntoutuksen ja eläkkeen saamisen mahdollisuuksia. Työkyvyn selvityksiä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Mikä on työkykyselvitys?

Työkykyselvityksen kautta etsitään ratkaisuja sinun työkykysi ja työllistymisesi tueksi. Työkykyselvityksessä pohditaan sinun työ- ja toimintakykyysi liittyviä asioita, ja asetetaan tavoitteita mahdolliselle työllistymiselle.

Työkykyselvityksen avulla sinulle räätälöidään tarvittava tuki ja kuntoutus, jonka avulla voit kulkea kohti työelämää.

Miten pääsen työkykyselvitykseen?

Työkykyselvitykseen voit päästä, kun

  • olet helsinkiläinen 18-63-vuotias työtön työnhakija,
  • sinulle on tehty lähete työllisyyspalveluissa tai sosiaalitoimen palvelupisteessä ja 
  • haluat edistää työkykyäsi, tai kaipaat apua työllistymisen haasteisiin.

Keskustele tilanteestasi oman vastuuasiantuntijasi, sosiaalityöntekijäsi tai sosiaaliohjaajasi kanssa. Hän ohjaa sinut tarvittaessa työkykyselvitykseen erillisellä lähetteellä, jossa on liitteenä suostumuksesi tietojen antamiseen.

Lue lisää työkykyselvityksestä