Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Helsingin työllisyyspalveluiden tuottamissa työvoima- ja yrityspalveluissa.

Tietojesi käsittely

Vastaamme yhteisrekisterinpitäjänä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kanssa kuntakokeiluasiakkaittemme tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien toteutumisesta. Tällaisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus tarkastaa omat tiedot tai saada virheellinen tieto korjattua.

Työllisyyspalveluiden ja KEHA-keskuksen keskinäinen vastuu on säädetty lainsäädännöllä, jonka mukaisesti KEHA-keskus vastaa eritysesti valtakunnalliseen asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen (Oma asiointi ja URA-järjestelmä) ja sen tietoturvaan liittyvistä tehtävistä, ja työllisyyspalvelut muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Työllisyyspalveluiden asiakas voi käyttää tietosuojaoikeuksiaan yhtä lailla suhteessa kumpaankin yhteisrekisterinpitäjään.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Helsingin työllisyyspalvelut käsittelee työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaisia tehtäviä hoitaessaan tietojasi TE-toimiston verkkosivuilta löytyvän selostuksen mukaisesti. Helsingin työllisyyspalvelut on selosteessa mainittu kokeilualueen kunta. 

Helsingin kaupungin omaan rekisteriselosteeseen on kerätty työllisyyden kuntakokeilun kannalta olennaiset kohdat TE-toimiston verkkosivujen tietosuojaselosteesta sekä täsmennetty selostetta kuntakokeilun osalta. Kaupungin rekisteristä löydät lisäksi rekisterin tarkemmat vastuu- ja yhteyshenkilöt. 

Lisäksi Helsingin kaupungilla on erillinen rekisteriseloste työllistymistä tukevista, ei laki-sääteisistä palveluista, jotka täydentävät kuntakokeilun lakisääteistä palvelutarjontaa/toimintaa. 

Usein kysyttyä

Tietopyynnöt ja tietojesi käsittely