Digitala färdigheter-kursen ger stöd till arbetssökandet och tips till vardagen

Arbetsmarknaden har nästan helt övergått till webben och jobbsökandet kräver ett brett spektrum av digitala färdigheter. Inom Helsingfors sysselsättningstjänster har svag digital kompetens identifierats som ett av hindren för sysselsättningen. Det är möjligt att lära sig de färdigheter som behövs i arbetssökandet och göra vardagen enklare i Digityöelämää projektets Digitala färdigheter-kurser.
Joonas Rentola
Enligt projektchefen Joonas Rentola är bästa responsen från kursdeltagare att det att de går vidare i livet. Bild: Smuel Stiller / Kaimana

Digital kompetens är relaterad till sysselsättning på två olika sätt. För det första är det själva jobbsökningen, som äger rum idag online. Lediga tjänster annonseras på webben och arbetsplatser ansöks elektroniskt.

– Även att söka ett grundläggande jobb är för närvarande starkt knutet till internet. Även på byggarbetsplatser kan man inte längre bara gå in och fråga efter arbete, många företag kräver ett CV gjort på en dator. Därför är grundläggande digitala färdigheter oerhört viktiga, säger projektchef Joonas Rentola från Helsingfors sysselsättningstjänster. 

Den andra sidan är att digitaliseringen av samhället påverkar redan arbetslivet brett. Många jobb kräver förmågan att använda digitala apparater.

– Till exempel på daghem görs portfolios, som berättar vad som har gjorts under veckan. Digitala verktyg har blivit en del av många jobb, konstaterar Rentola. 

Börja med grunderna

Allas färdigheter möter inte kraven och behoven i ett digitaliserat samhälle. Digitala färdigheter-kursen börjar med grunderna.

– Först lär vi oss hur man använder e-post. Vi har identifierat allt inom e-post som A och O. Det används för att logga in, skapa profiler och för att bygga ett digitalt jag, säger Rentola.

Efter e-post övas på kurserna ordbehandling och inloggning på olika tjänster. Utöver de färdigheter som behövs för att söka jobb och behandla ärenden med myndigheter, lär kurserna ut digitala färdigheter som underlättar vardagen. Dessa inkluderar till exempel bibliotekets elektroniska tjänster, användningen av reseplaneraren och att bekanta sig med applikationer som stöder språkinlärning. 

– Det är många som inte har bank-ID som kommer till kurserna. Vi har ofta sett människor få en aha-upplevelse av hur mycket de kan underlätta livet. Tack vare dem kan man sköta många saker själv, beskriver Rentola.

Låt mig fråga om och om igen

I Digitala färdigheter-kursen studerar eleverna i fyra veckor, fyra dagar i veckan, 2,5 timmar om dagen. Tempot i kursen är lugnt och det är mycket repetition. Utbildarna får feedback på sitt tålamod, eftersom samma sak kan frågas många gånger. 

– På kurserna deltar väldigt olika typer av människor. Medelåldern är ganska hög, men de yngsta har varit i tjugoårsåldern. Bland dem finns invandrare och människor som talar olika modersmål. Vi har anordnat kurser på bland annat somaliska, arabiska och ryska, men majoriteten vill studera digitala färdigheter på finska, säger Rentola. 

Gruppstorleken på Digitala färdigheter-kursen är 15 personer. Det finns alltid två eller tre utbildare närvarande, så de har tid att ge alla personlig vägledning. I smågrupper kan du få kamratstöd av andra kursdeltagare för att samverka i den digitala världen och för sysselsättning. Kursdeltagarna hjälper och uppmuntrar varandra. En liten grupp gör det lättare att dela kamratstöd och mycket vänskap knyts under kurserna.

– Vi har fått riktigt bra respons från kurserna. Den bästa responsen är att personen går vidare i sitt liv i den riktning de vill, säger Rentola.

Hittills har 183 personer genomfört Digityöelämää projektets kurs under åren 2022 och 2023.

Diskutera om digitala kompetenser med din ansvariga sakkunniga

Du ansöker till Digitala färdigheter-kurser, som anordnas av sysselsättningstjänsternas projekt Digityöelämää, genom din egen ansvariga sakkunniga. Om du är intresserad av att förbättra dina egna färdigheter, är det värt lyfta fram detta. 

I sysselsättningstjänsterna erbjuds också kortare Digitala färdigheter-kurser inom Arbetssökandet. Tills vidare kommer de sista kurserna att hållas under april 2023. Dessa har riktats till arbetssökande som redan har grundläggande färdigheter. Kurserna fokuserar på digital arbetssökning. Under år 2022 var det totala antalet utexaminerade från Digital kompetens i arbetssökning-kurserna 132.

Dessutom samordnar Helsingfors stad annat digitalt stöd som genomförs av bland annat organisationer, bibliotek och högskolor. Digital färdigheter-kurser erbjuds också av till exempel arbetarinstitut, folkhögskolor, Stadin AO och Uusix-verkstäder.

Läs mer

Digityöelämä projekt och digitala färdigheter-kurser 

Digitala färdigheter i arbetssökandet

Helsingfors stads digitala stöd