Projektet Digityöelämää

Projektet Digityöelämää anordnar kurser för arbetslösa arbetssökande. På kurserna lär man sig digitala färdigheter som stödjer sysselsättningen, arbetslivet och livskvaliteten.
EU logot

Digital kompetens för arbetslivet

Helsingfors sysselsättningstjänsters projekt Digityöelämää finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Helsingfors stad och genomförs under perioden 1.2.2022–31.8.2023. Projektet finansieras som en del av unionens insatser mot Covid-19-pandemin.

  • Syftet med projektet är att främja sysselsättningen genom att förbättra den digitala kompetensen.
  • Kurserna ger både sådana digitala färdigheter som krävs för att söka jobb och sådana som har en positiv inverkan på livskvaliteten.
  • Under hela kursen kan deltagarna låna en smarttelefon som förbättrar inlärningen och uppmuntrar till inlärning i den egna vardagen.
  • Efter avslutad kurs får deltagarna behålla sin smarttelefon gratis. Syftet med den egna enheten är att säkerställa digital integration i samhället.

Kom med i kursen i digitala färdigheter

Projektet Digityöelämää anordnar kurser i digitala färdigheter för Helsingfors sysselsättningstjänsters kunder. Om du upplever att dålig digital kompetens har en negativ inverkan på dina anställningsmöjligheter eller din livskvalitet kan du dra nytta av projektets kurser.

  • Kurserna är avsedda för arbetslösa arbetssökande som behöver multiprofessionella tjänster samt arbetssökande som är invandrare.
  • Deltagaren behöver inte ha tidigare erfarenhet av användning av digital utrustning.
  • Undervisningen på kurserna ges på finska, somaliska, arabiska och engelska. Enligt efterfrågan finns det även utbildning på andra språk.

Anmälan till kursen sker via den egna ansvariga sakkunniga. Du kan skicka en kontaktförfrågan till din sakkunniga i Mina E-tjänster.