Digital kompetens

I dagsläget sker arbetssökning till en stor del digitalt. Genom att delta i olika evenemang eller kurser kan du lära dig och utveckla de digitala färdigheter som behövs i arbetssökning.

Delta i kursen Digital kompetens i arbetssökning

Behöver du nya färdigheter för att hitta arbetsplatser på nätet? Är det dags att uppdatera dina arbetssökningsdokument? Vill du lära dig att sköta ärenden gällande arbetssökning smidigt online? Anmäl dig till kursen och kom och lär dig digitala färdigheter i arbetssökning!

På kursen lär man sig bland annat om nutida arbetssökning och arbetssökningskanaler samt skriver eller uppdaterar arbetssökningsdokument.

Vi ordnar kurser på finska och engelska.

Det finns inga kommande evenemang om detta ämne.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.