Digital kompetens

I dagsläget sker arbetssökning till en stor del digitalt. Genom att delta i olika evenemang eller kurser kan du lära dig och utveckla de digitala färdigheter som behövs i arbetssökning.

Delta i kursen Digital kompetens i arbetssökning

Behöver du nya färdigheter för att hitta arbetsplatser på nätet? Är det dags att uppdatera dina arbetssökningsdokument? Vill du lära dig att sköta ärenden gällande arbetssökning smidigt online? 

Kom och lär dig de digitala färdigheter du behöver när du söker jobb. På kursen lär du dig bland annat hur du använder e-post mer effektivt, söker information och uppdaterar ditt CV. 

Vi ordnar kurserna på finska. 

Det finns inga kommande evenemang om detta ämne.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.