Uraohjain stöder sysselsättningen inom IKT-, programutvecklings- och mediebranscherna

I tjänsten kan man klarlägga sina karriärmål och få vägledning exempelvis till marknadsföringen av den egna kompetensen.
En person sitter på trappan med en laptop i knät.
Bild: Stadin AO

Uraohjain-tjänsten är riktad till arbetslösa arbetssökande inom IKT-, programutvecklings- och mediebranscherna i Helsingfors sysselsättningstjänster. Den sökande bör ha en examen på andra eller högre stadiet. Tjänsten varar i 3–6 månader och den är på finska och engelska. Kunden kan delta i tjänsten genom att anmäla sig via webben.

Inom IT- och mediebranscherna finns det matchningsproblem mellan arbetsgivare och arbetstagare. I synnerhet företagen inom IT-branschen behöver ny arbetskraft. Trots detta har nyutexaminerade och branschbytare svårt att hitta arbete.

Utifrån tidigare erfarenheter ansågs det nödvändigt att utveckla en helhetsbetonad tjänst, där den arbetssökande hänvisas individuellt. Deltagaren utvecklar samtidigt sitt kunnande, stärker sina karriärplaneringsfärdigheter och får tips om välbefinnande.  

– Vi ville skapa en tjänst som hjälper många olika slags deltagare, men som ändå ur kundens synvinkel är tydlig, konstaterar projektchef Jaakko Hyytiä från Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

De kompetenshelheter som skräddarsytts från studieutbudet vid yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Metropolia har planerats svarar på arbetsmarknadens behov. Under perioden identifierar deltagaren sitt kunnande, lär sig att formulera den och får mer information om sysselsättningssätten inom den egna branschen. De välfärdsdiskussioner som förts med ergoterapistuderande inom Metropolia stöder vardagens funktion.

– Individualiteten är nyckelordet för tjänsten. Respons och handledning fås under hela perioden. Deltagarna har beskrivit tjänsten som tydlig och styrningssamtalen som givande, berättar projektkoordinator Leea Hiltunen.

Vägarna för arbetssökanden till att utveckla kunnandet kan stärkas genom att förbättra samarbetet mellan Helsingfors stad och läroanstalterna. I projektet URAOHJAIN+ görs en modell för hållbar sysselsättning som kan skalas och överföras även till andra branscher och städer.

Tyngdpunkterna i URAOHJAIN + är att skapa tydliga servicevägar, bygga upp företagspartnerskap, stödja kompetensutvecklingen och utveckla en övergripande styrmodell. Projektet är gemensamt för Stadin ammattiopisto, yrkeshögskolan Laurea och yrkeshögskolan Metropolia. Samarbete bedrivs med Helsingfors sysselsättningstjänster och företag. Projektet genomförs under tiden 1.3.2023–28.2.2025. Europeiska unionens socialfond finansierar projektet delvis.

Mer information

Uraohjain

Projektchef Jaakko Hyytiä
tfn 040 664 3020
jaakko.hyytia@hel.fi
Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Projektkoordinator Leea Hiltunen
tfn 09 310 25104
leea.hiltunen@hel.fi
Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto