Uraohjain tukee työllistymistä ICT-, ohjelmistokehitys- ja media-aloille

Palvelussa voi kirkastaa uratavoitteitaan ja saada ohjausta esimerkiksi oman osaamisen markkinointiin.
Henkilö istuu portailla kannettavan tietokone avoinna sylissään.
Kuva: Stadin AO

Uraohjain-palvelu on suunnattu ICT-, ohjelmistokehitys- ja media-alan Helsingin työllisyyspalveluiden työttömille työnhakijoille. Hakijalla tulee olla toisen tai korkea-asteen tutkinto. Palvelu kestää 3–6 kuukautta, ja sitä tarjotaan suomen ja englannin kielellä. Asiakas pääsee mukaan palveluun ilmoittautumalla verkkosivujen kautta.

IT- ja media-aloilla on työnantajien ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaa. Etenkin IT-alan yritykset tarvitsevat uutta työvoimaa. Tästä huolimatta vastavalmistuneilla ja alanvaihtajilla on vaikeuksia löytää töitä.

Aiempien kokemusten pohjalta koettiin tarpeelliseksi kehittää kokonaisvaltainen palvelu, jossa työnhakijaa ohjataan yksilöllisesti. Osallistuja kehittää samanaikaisesti osaamistaan, vahvistaa urasuunnittelutaitojaan sekä saa vinkkejä hyvinvointiin.  

– Halusimme luoda palvelun, joka auttaa monenlaisia osallistujia, mutta on silti asiakkaan näkökulmasta selkeä, toteaa projektipäällikkö Jaakko Hyytiä Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta räätälöidyt osaamiskokonaisuudet on suunniteltu vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Jakson aikana osallistuja tunnistaa osaamistaan, oppii sanoittamaan sitä ja saa lisätietoa oman alansa työllistymistavoista. Metropolian toimintaterapian opiskelijoiden kanssa käydyt hyvinvointikeskustelut tukevat arjen toimivuutta.

– Yksilöllisyys on palvelun avainsana. Palautetta ja ohjausta saa koko jakson ajan. Osallistujat ovat kuvanneet palvelua selkeäksi ja ohjauskeskusteluja antoisiksi, projektikoordinaattori Leea Hiltunen kertoo.

Työnhakijoiden osaamisen kehittymisen polkuja voidaan vahvistaa Helsingin kaupungin ja oppilaitosten yhteistyötä kehittämällä. URAOHJAIN+ -hankkeessa tehdään kestävän työllistymisen malli, joka on skaalattavissa ja siirrettävissä muillekin aloille ja kaupunkeihin.

URAOHJAIN+ -hankkeen painopisteitä ovat selkeiden palvelupolkujen luominen, yrityskumppanuuksien rakentaminen, osaamisen kehittämisen tukeminen ja kokonaisvaltaisen ohjausmallin kehittäminen. Hanke on Stadin ammattiopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen. Yhteistyötä tehdään Helsingin työllisyyspalveluiden ja yritysten kanssa. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2023–28.2.2025. Euroopan unionin sosiaalirahasto osarahoittaa hanketta.

Lisätiedot

Uraohjain

Projektipäällikkö Jaakko Hyytiä
p. 040 664 3020
jaakko.hyytia@hel.fi
Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Projektikoordinaattori Leea Hiltunen
p. 09 310 25104
leea.hiltunen@hel.fi
Stadin ammatti- ja aikuisopisto