Studierna är avklarade och militärtjänstgöringen utförd – sök jobb eller studieplats

Efter examen eller militärtjänstgöringen står du inför ett nytt skede i livet.
Tre personer står på stranden på sommaren.
Bild: Aleksi Poutanen

Att söka arbete och få arbetslöshetsskydd börjar genom att du anmäler dig som arbetslös arbetssökande. Anmälan görs enklast i webbtjänsten Mina E-tjänster. Anvisningar för anmälan finns på Jobbmarknadens webbplats.

En arbetssökande från Helsingfors är kund hos Helsingfors sysselsättningstjänster eller TE-tjänster. Som kund behöver du inte själv veta eller ta reda på vilken av tjänsterna du omfattas av. Anmälan via webbtjänsten Mina E-tjänster räcker för att inleda en kundrelation i båda situationerna.

Den arbetssökandes checklista:

 • Anmäl dig som arbetssökande i webbtjänsten Mina E-tjänster.
  När du har anmälts dig kontaktas du och får stöd för din sysselsättning.
 • Sök aktivt arbete.
 • Ansök om arbetslöshetsskydd och svara på begäran om utredning.
  Arbetslöshetsskyddet utbetalas antingen av FPA eller din arbetslöshetskassa.
 • Håll din jobbsökning giltig.
 • Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade.
 • Meddela de åtgärder som har överenskommits i din sysselsättningsplan.
 • Meddela ändringar.
  Meddela utan dröjsmål om du till exempel börjar jobba, studera eller blir företagare. Om din jobbsökning inte längre är aktuell och du inte behöver arbetslöshetsskydd, gå in på Mina E-tjänster för att avsluta din jobbsökning.

Att uträtta ärenden i sysselsättningstjänsterna

Rådgivningen betjänar när du söker jobb eller studieplats

Helsingfors sysselsättningstjänsters rådgivning erbjuder stöd för jobbsökning, inlämnandet av utbildningsansökningar och användningen av Mina e-tjänster. Rådgivning ges på verksamhetsställena, per telefon, via e-post och som e-tjänst. Rådgivningsevenemang anordnas också på verksamhetsställena, till exempel i anslutning till utbildning, jobbsökning och CV.

Sysselsättningstjänsternas rådgivning

Sysselsättningstjänsternas evenemang

Navigatorn ger hjälp och stöd till unga

Navigatorn Helsingfors betjänar 15–29-åringar i olika livssituationer och problematiska situationer. Du får rådgivning i att söka arbete eller en studieplats, välja yrke, fylla i blanketter och i frågor om hälsa, boende, välbefinnande och ekonomi. I Navigatorn finns också tips om fritidsaktiviteter. Du kan komma till Navigatorn utan tidsbokning.

Navigatorn Helsingfors