Jodel öppnas för att med låg tröskel betjäna unga kunder

Sysselsättningstjänsterna i Helsingfors och Navigatorn Helsingfors tar tillsammans i bruk en ny servicekanal för kunder under 30 år. Jodel, kommunikationsapplikationen för sociala medier öppnas den 14 december 2023 som en lösning för att bättre nå de unga.
Tre personer står utanför, sida vid sida, och tittar på sina telefoner.
Bild: © Matti Pyykkö / N2 Albiino / Helsinki Partners

I Jodel-kanalen diskuterar, stöder och styr experterna inom sysselsättningstjänsterna och Navigatorn ungdomarna i olika vardagssituationer. Råd fås till exempel i frågor som gäller arbete, studier, välbefinnande och ekonomi. 

Diskussionerna förs anonymt via meddelanden. Frågor kan sändas till kanalen när som helst och de besvaras under vardagar. I Jodel ordnas också temadagar, och då kan man komma och diskutera temat live.
 
Jodel når ungdomar i åldern 18–35 år och fungerar som en lätt mötesplats med låg tröskel. Man får anonymt stöd och handledning även i svåra frågor och frågor som man grubblar på.  

Navigatorn använder även Discord-diskussionsplattformen inom de sociala medierna. Dessutom har Navigatorn och sysselsättningstjänsterna Facebook- och Instagramkonton.Navigatorn betjänar på plats i Kampen och Östra centrum.

Lösningar på utmaningarna söks sektorsövergripande

För unga personer kan många frågor fortfarande vara öppna och de kan ännu söka den egna riktningen i livet. Navigatorn hjälper de unga vidare genom att berätta om möjligheter och rättigheter. Stöd erbjuds för att hitta en lämplig utbildning och göra studieansökan. När man söker arbete får man konkret hjälp till exempel med utarbetande av ansökningar och CV. Det kan förekomma olika utmaningar i sysselsättningen av unga.

– Sysselsättningen påverkas till exempel av självkänsla, identifiering av det egna kunnandet, brist på erfarenhet samt ringa kunskap om rättigheter, arbetsmarknaden och tjänster. Ytterligare kan det vara utmanande för den unga personen att uttrycka sin egen kompetens och tillämpa praktiska färdigheter i arbetssökning. Unga behöver ofta endast ett tryggt och uppmuntrande stöd vid sin sida, till exempel för jobbsökning eller för att hitta sin riktning i livet, konstaterar Teemu Kairamo, chef vid Navigatorn Helsingfors.

Utbildningsalternativen kan övervägas med en sakkunnig inom Navigatorn.

– Bakgrunden till ingripandet i utbildning kan vara att den unga ännu inte vet vilken bransch hen vill söka sig till. Osäkerhet kan uppstå om man inte vet vad man själv klarar av. Tidigare studier kan ha blivit oavslutade. Valet och planeringen av framtiden kan försvåras av en negativ självbild, känslor av hopplöshet eller rädsla för misslyckande, berättar yrkesvalspsykologen Laura Sirkiä.

Andra vanliga hinder för sysselsättning är oskötta hälsoproblem, problem med motivationen, svårigheter med att hantera vardagen samt brist på information om arbeten som lämpar sig för den egna utbildningen. Inom en del branscher räcker inte arbetsplatserna till alla utbildade.

Med Navigatorns sektorövergripande tjänster stöder man de ungas möjligheter att avancera i sitt liv och få arbete, tjänsterna är lättillgängliga under samma tak. 

Navigatorn Helsingfors

Jodel: @helsingintyöllisyyspalvelut