Jodel avataan palvelemaan nuoria asiakkaita matalalla kynnyksellä

Helsingin työllisyyspalvelut ja Ohjaamo Helsinki ottavat käyttöön yhteistyössä uuden palvelukanavan alle 30-vuotiaille asiakkaille. Sosiaalisen median viestintäsovellus Jodel avataan 14. joulukuuta 2023 yhtenä ratkaisuna nuorten parempaan tavoittamiseen.
Kolme ihmistä seisoo ulkona vierekkäin ja katselee puhelinta.
Kuva: © Matti Pyykkö / N2 Albiino / Helsinki Partners

Jodel-kanavalla työllisyyspalveluiden ja Ohjaamon asiantuntijat keskustelevat, tukevat ja ohjaavat nuoria erilaisissa arkielämän tilanteissa. Neuvoa saa esimerkiksi työhön, opiskeluun, hyvinvointiin ja talouteen liittyvissä kysymyksissä. 

Keskustelut käydään anonyymisti viestien välityksellä. Kanavalle voi lähettää kysymyksiä koska tahansa, ja niihin vastataan arkipäivisin. Jodelissa järjestetään myös teemapäiviä, ja silloin aiheesta voi tulla juttelemaan livenä. 
 
Jodel tavoittaa 18–35-vuotiaita nuoria, ja toimii helppona matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Vaikeisiinkin asioihin ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin saa anonyymisti tukea ja ohjausta.     

Sosiaalisessa mediassa Ohjaamolla on käytössä myös Discord-keskustelualusta. Tämän lisäksi Ohjaamolla ja työllisyyspalveluilla on Facebook- ja Instagram-tilit. Ohjaamo palvelee paikan päällä Kampissa ja Itäkeskuksessa.

Haasteisiin etsitään ratkaisuja monialaisesti

Nuorella moni asia voi olla vielä avoinna ja oma suunta elämässä etsinnässä. Ohjaamo auttaa eteenpäin kertomalla mahdollisuuksista ja oikeuksista. Tukea tarjotaan sopivan koulutuksen löytämiseen ja opintoihin hakeutumiseen. Työtä etsiessä konkreettista apua saa esimerkiksi työhakemusten ja CV:n tekemiseen. Nuorten työllistymisessä voi olla erilaisia haasteita.

– Työllistymiseen vaikuttaa esimerkiksi itsetunto, oman osaamisen tunnistaminen, kokemuksen puute sekä vähäinen tieto oikeuksista, työmarkkinoista ja palveluista. Lisäksi oman osaamisen sanoittaminen ja käytännön taidot työnhaussa saattavat olla haasteellisia nuorelle. Nuoret tarvitsevat usein vierelleen ainoastaan turvallista ja rohkaisevaa tukea vaikkapa työnhakuun tai elämänsuunnan löytämiseen, toteaa Ohjaamo Helsingin esihenkilö Teemu Kairamo.

Koulutusvaihtoehtoja voi pohtia Ohjaamon asiantuntijan kanssa.

– Koulutuksen puuttumisen taustalla voi olla se, ettei nuori vielä tiedä, mille alalle haluaisi hakeutua. Epävarmuutta saattaa syntyä siitä, ettei tiedä mihin itse pystyy. Aiemmat opinnot ovat saattaneet jäädä kesken. Valintaa ja tulevaisuuden suunnittelua voivat vaikeuttaa kielteinen minäkuva, toivottomuuden tunteet tai epäonnistumisen pelko, kertoo ammatinvalinnan psykologi Laura Sirkiä.

Muita tavallisia työllistymisen esteitä ovat hoitamattomat terveydelliset haasteet, motivaation ongelmat, arjenhallinnan vaikeudet sekä tiedon puute omaan koulutukseen sopivista töistä. Osalla aloista työpaikkoja ei riitä kaikilla koulutetuille.

Ohjaamon monialaisilla palveluilla tuetaan nuoren mahdollisuuksia edetä elämässään ja työllistyä, palvelut ovat helposti saavutettavissa saman katon alla.  

Ohjaamo Helsinki

Jodel: @helsingintyöllisyyspalvelut