Nyländska arbetsgivare och internationella arbetssökande möttes vid rekryteringsevenemanget Work for You

Den 4 april ordnades det första Work for You-rekryteringsevenemanget på Helsingfors stadshus. I evenemanget deltog sammanlagt omkring 2 000 arbetssökande som flyttat till Finland från andra länder samt 38 arbetsgivare. Under dagen fick internationella arbetssökande möjlighet att bekanta sig med arbetsplatser i Nyland som inte kräver utmärkta kunskaper i finska. Deltagarna fick också mångsidiga tips för jobbsökning i Finland.
Ihmisiä seisomassa messupöytien äärellä.
Helsingfors stad deltog i evenemanget både som arrangör och som rekryterare. Bild: Kaimana

Rekryteringsevenemanget Work for You var det första i sitt slag och ordnades av NTM-centralen i Nyland och arbets- och näringsbyrån i samarbete med Helsingfors, Esbo, Vanda och Borgå stad. Man räknade med över 500 deltagare i evenemanget. Det slutliga deltagarantalet blev ungefär tvåtusen.

Work for You erbjöd utöver möjligheter till nätverkande även program som anknyter till jobbsökning, såsom presentationer om den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter, lönesubvention och språkkurser. Deltagarna fick också hjälp med att göra ett cv och en LinkedIn-profil. Syftet med evenemanget var att erbjuda internationella arbetssökande och arbetsgivare i Nyland nya sätt att möta varandra. Genom evenemanget ville man också hjälpa företagen att i större skala se potentialen hos de internationella arbetssökande som bor i Finland.

– I Finland finns många kunniga personer som saknar jobb. Idén till rekryteringsevenemanget föddes när jag reflekterade över på vilka enskilda sätt vi kan få med företagen i integrationsarbetet så att det även gagnar företagsvärlden. Vi ville föra samman de som söker arbete med arbetsgivare som behöver kunnig arbetskraft och är beredda att sysselsätta personer vars finska inte ännu är perfekt, berättar specialplanerare Laura Kyntölä vid NTM-centralen i Nyland.

Arbetsgivarna gladde sig åt det stora antalet deltagare och den varma stämningen

Arbetsgivare från många olika branscher, såsom fastighetsservicebranschen, hotell- och restaurangbranschen samt logistikbranschen, fanns representerade vid evenemanget. Bland annat StaffPoint, som tillhandahåller personaltjänster, och busstrafikföretaget Nobina berättade om sina arbetsplatser. Båda arbetsgivarna tyckte att evenemanget, som ordnades för första gången, var lyckat.

Anni Kivikataja StaffPoint.
Anni Kivikataja svarar på jobbsökandes frågor i StaffPoints monter. Bild: Kaimana

– Evenemanget var väldigt välorganiserat och det var fint att se hur många arbetssökande och arbetsgivare som kommit för att träffa varandra. För oss på StaffPoint är det viktigt att vara en genuin partner för både arbetsgivare och arbetssökande, och det verkade som att de arbetssökande fick precis de råd de sökte från evenemanget, säger Anni Kivikataja, Senior Project Manager, International Services på StaffPoint.

– Evenemanget hade gott om besökare under hela dagen, och det fanns intresse för våra arbetsplatser och vår rekryteringsutbildning. Vi hoppas absolut att vi genom det här evenemanget också får nya anställda – oavsett om det gäller branschbytare eller färdiga busschaufförer, säger Tony Stenberg, HR business partner på Nobina.

Även Helsingfors stad var med och rekryterade personer med främmande modersmål och gav råd om jobbsökning och utbildning. Från staden var det i synnerhet fostrans- och utbildningssektorn samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn som deltog i rekryteringen. 

Projektarbetaren Terhi Utriainen från social-, hälsovårds- och räddningssektorn var glad över deltagarnas genuina intresse för att höra om Helsingfors stads utbildnings- och arbetsmöjligheter. Social-, hälsovårds- och räddningsbranschen berättade om läroavtalsutbildning för omsorgsassistenter, som är skräddarsydd för invandrare. Temat väckte mycket intresse och många frågor bland deltagarna.

– Det här evenemanget var mycket viktigt för social-, hälsovårds- och räddningssektorn som har stort behov av nya kunniga arbetstagare, men även för bilden av Helsingfors stad som arbetsgivare. För oss på staden är det viktigt att internationella arbetssökande känner sig välkomna, att de får betjäning och att deras frågor besvaras, säger Utriainen.

Evenemanget gav nyttig information till arbetssökande

Evenemanget Work for You fick också mycket beröm från deltagarna. Möjligheterna att bekanta sig med olika branscher och diskutera direkt med arbetsgivarna sågs som särskilt nyttig.

Boris Castellanos, som flyttat från Peru till Finland, var på plats för att söka jobb och utbildningsmöjligheter inom IT-sektorn.

Boris Castellanos
Boris Castellanos, som flyttat från Peru till Finland, sökte jobb inom IT-branschen på evenemanget. Bild: Kaimana

– Jag har en bakgrund inom IT och projektledning, och jag kom hit för att ta reda på om det fanns ett lämpligt jobb för mig. Det bästa med dagen var att hitta Talentgate, som erbjuder IKT-utbildning och sysselsättningsmöjligheter för kandidater, säger Castellanos.

Evenemanget var också till glädje och nytta för studerande som flyttat till Finland från andra länder.

– Vi studerar vid yrkeshögskolan LAB i Lahtis och kom hit för att höra om hur rekryteringsprocesserna i Finland fungerar och vilka sysselsättningsmöjligheter som finns här. Vi fick flera användbara broschyrer av företag, som vi tänker läsa noggrannare hemma, berättar studerandena Abeynagaha och Iroshika.

Läs mer

Hjälp med att söka jobb