Helsingfors sätter fart på företagsamheten vid högskolorna och återvinningen inom byggbranschen

Staden och högskolorna bedriver ett nytt slags samarbete och företagskulturen har blivit starkare. Inom byggbranschen har återanvändningen av byggnadsdelar varit relativt nytt, men nu deltar cirka 150 företag och andra aktörer i branschen i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Drivkraften bakom dessa framsteg är stadens näringspolitiska projekthelhet, som främjar återhämtningen från coronaepidemin samt företagsverksamhet.
Helsingfors universitets byggnad.
Med hjälp av campusinkubatorprogrammet stärker Helsingfors stad utvecklingen av högskolecampusen i regionen till ett centrum för innovations- och företagsverksamhet. I och med campusinkubatorprogrammet ingick staden samarbetsavtal med Helsingfors universitet, Metropolia, Aalto-universitetet, Haaga-Helia, Hanken, Konstuniversitetet och Arcada. På bilden Helsingfors universitets huvudbyggnad. Bild: Helsingin yliopisto, Linda Tammisto

Vid sitt sammanträde 18.12 hörde stadsstyrelsens näringslivssektion en översikt om de näringspolitiska projekt som syftar till att främja återhämtningen från coronaepidemin och företagsverksamheten. Stadsstyrelsen har tidigare beviljat stadskansliets näringsavdelning ett separat anslag på 9,7 miljoner euro för projekten i fråga.

Projekthelheten består av sammanlagt två olika projekt, varav det ena är indelat i två delprojekt som genomförs 2021–2024.

Med hjälp av campusinkubatorprogrammet stärker Helsingfors stad utvecklingen av högskolecampusen i regionen till ett centrum för innovations- och företagsverksamhet. Samtidigt skapar staden och högskolorna tillsammans inkubatorprogram på campusen. I och med campusinkubatorprogrammet ingick staden samarbetsavtal med Helsingfors universitet, Metropolia, Aalto-universitetet, Haaga-Helia, Hanken, Konstuniversitetet och Arcada. Genom dessa avtal har staden anvisat 5,2 miljoner euro direkt till högskolorna. Högskolorna  har själva gjort lika stora satsningar. Enligt mellanbedömningen har programmet på kort tid lyckats skapa ramar för ett helt nytt slags samarbete mellan Helsingfors stad och högskolorna, något som aldrig tidigare funnits. Även inom samarbetet mellan högskolorna har man identifierat outnyttjad potential. I och med programmet har högskolornas företagarkultur stärkts och över hundra företag har grundats på campusarna.

Helsingfors klusterprogram för cirkulär ekonomi som också ingår i projekthelheten har blivit en betydande främjare av cirkulär ekonomi inom byggbranschen även på nationell nivå. Den cirkulära ekonomin och i synnerhet återanvändningen av byggnadsdelar är fortfarande helt nytt för många aktörer och det kräver experiment och pilotprojekt för att utveckla affärsverksamheten. Hittills har cirka 150 företag och andra aktörer anmält sig med i programmet.

Näringslivssektionen behandlade också ärenden som gällde stadens innovationsfond och fortsatte tomtreserveringen i Fiskehamnen till SRV Rakennus Oy. Näringslivssektionen beslutade dessutom sammanträdesdatumen för 2024, som är 12.2, 18.3, 8.4, 6.5, 10.6, 9.9, 7.10, 4.11 och 2.12.

Alla beslut och eventuella omröstningar i stadsstyrelsens näringslivssektion finns i beslutsmeddelandet. Beslutsmeddelandet publiceras på näringslivssektionens dokumentsida.

Näringslivssektionens nästa sammanträde hålls måndagen den 12 februari 2024. 

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.

Läs mer

Beslutsmeddelandet publiceras på näringslivssektionens dokumentsida