Työttömiä työnhakijoita syyskuussa 249 800 – avoimien työpaikkojen määrä väheni

Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16 900 henkilöllä viime vuoteen verrattuna. Syyskuussa oli avoinna 109 300 työpaikkaa, mikä on 62 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 249 800. Työnhakijoita oli 16 900 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden lukumäärään kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 89 900. Määrä on saman kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 91 300, määrä oli noussut 2 400 edellisen vuoden syyskuusta. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 26 000, joka on 1 900 enemmän kuin viime vuonna.

Työllisiä oli syyskuussa 15 000 enemmän viime vuoteen verrattuna. Työllisyysasteen trendi 74,1 prosenttia on 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työttömyysasteen trendi 7,3 prosenttia on 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Helsingissä työttömien määrän kasvu nopeutui

Helsingin työttömyysaste oli syyskuussa 10,6 %, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi viime vuoteen verrattuna. Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta hieman edellisiä kuukausia nopeammin. Helsingissä oli syyskuun lopussa 37 420 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 2 317 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi syyskuussa kahdeksalla prosentilla. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 11 prosentilla vuoden takaisesta. 25–49-vuotiaiden työttömien määrä oli 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2022 syyskuussa. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi reilulla prosentilla. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 12 % enemmän kuin vuosi sitten. 

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa kaikkiaan 6 795. Määrä on 49 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. 

Lisätiedot

Työttömiä työnhakijoita syyskuussa 249 800, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 24.10.2023

Kuukausikatsaus (TEM:n työnvälitystilasto), Helsingin kaupunki