Työpaikkojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2023 joulukuussa 11,6 %. Avoimia työpaikkoja oli 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Helsingissä oli joulukuun lopussa 40 812 työtöntä työnhakijaa, mikä oli yli 4 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Nuorten työttömien määrä kasvoi 20 % vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 6 % ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 14 %:lla vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 15 % enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä vuoden 2023 lopussa kuusi prosenttia ja koko maassa 13 prosenttia. Koko maan tasolla kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi 68 prosentilla vuoden takaisesta.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä joulukuussa 16 422, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiksi luokitellaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni huomattavasti vuoden takaisesta. TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä vuoden 2023 lopussa kaikkiaan 5 305, mikä oli 40 % vähemmän kuin vuosi sitten. 

Koko Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä nousi 37 200 henkilöllä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun 2023 lopussa yhteensä 297 600. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin koko Suomessa 44 800. Kaikkiaan joulukuussa oli avoinna 82 100 työpaikkaa, mikä on 47 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 5 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 73,1 prosenttia, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyysasteen trendi oli 7,6 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Kuukausikatsaus (TEM:n työnvälitystilasto), Helsingin kaupunki

Työttömiä työnhakijoita joulukuussa 297 600, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 25.1.2024