Työnhakijoiden osaamisessa ja avoimissa työpaikoissa kohtaanto-ongelma lähes koko Suomessa

Syksyn 2023 Työvoimabarometri keskittyy teknologia- sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuudennäkymiin. Työvoimapula on suurinta sote-alalla. Teknologia-alan ennakoidaan kääntyvän parempaan ensi vuonna. Työvoimabarometrin tiedon tuottamisesta vastaavat ELY-keskukset.

Työvoimabarometrin mukaan avoimia työpaikkoja on edelleen tarjolla, mutta ne eivät kohtaa työttömien työnhakijoiden osaamisen kanssa. Työttömyyteen ennakoidaan kasvua ja avoimiin työpaikkoihin vähenemistä.

Keskeisimpinä lähitulevaisuudessa tarvitaan perusosaamista, esimerkiksi ammattipätevyyksiä, ammatillista osaamista ja kielitaitoa. Lisäksi monikulttuurisuustaidoille, kansainväliselle osaamiselle ja vuorovaikutustaidoille on kysyntää. Digiosaamiselle sekä tekoälyyn liittyvälle osaamiselle on tarvetta eri toimialoilla ja ammateissa.

Työvoimapula näkyy erityisesti sote-alalla. Haasteena alalla ovat myös digiosaamisen ja kielitaidon puutteet.

Teknologiateollisuudessa näkymiä huonontavat muun muassa rakennusteollisuuden huomattava heikentyminen, teollisuuden tilauskantojen väheneminen ja raaka-aineiden hintojen nousu. Investoinnit puhtaaseen siirtymään tuovat alalle positiivisia odotuksia. ICT-teollisuudessa kysyntä on maltillisempi kuin aiemmin on arvioitu.

Tietoa Työvoimabarometrista

Työvoimabarometrin tietoja voivat hyödyntää uravalintoja suunnittelevat kansalaiset, työnantajat, oppilaitokset, koulutusten järjestäjät ja päättäjät. Tiedot kerätään ELY-keskuksilta alueittain.

Työvoimabarometri korvasi syksyllä 2023 aiemmin käytössä olleen Ammattibarometrin. Työvoimabarometri tarjoaa kattavamman kuvan työmarkkinoiden tarpeista ja näkymistä tarkastelemalla ammattien lisäksi osaamistarpeita. Toimialakohtaisessa tarkastelussa saadaan tarkempi kuva myös työvoimatarpeista. Uudesta toimintatavasta johtuen ensimmäisen kierroksen toimialakohtainen tieto on rajatumpaa kuin jatkossa.

Lisätiedot

Työvoimabarometri: suurin osa Suomesta kärsii kohtaanto-ongelmasta, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 29.11.2023

Työvoimabarometrin verkkosivut