Työllisyysalueiden valmistelu jatkuu

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä käsitteli 21.11.2023 työllisyysalueiden muodostumista. Työllisyysalueita on muodostumassa Suomeen yhteensä 44.

Kuntien ilmoittamista alueista suurin osa täytti lain edellytykset. Poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä esitetään kuudelle alueelle.

31 aluetta täytti vaatimukset 20 000 henkilön työvoimapohjasta. Laadullisina lisäedellytyksinä olivat maantieteellisesti yhtenäinen sekä työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Alueet muodostuivat kuntien omien päätösten mukaan, ja valmistelua alueilla päästään jatkamaan.

Lisätiedot

TE2024: Suurin osa esitetyistä työllisyysalueista pääsee jatkamaan valmistelua, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 22.11.2023