TEM:n työmarkkinaennuste: Syksyllä työttömyys nousussa – työllisyysaste kasvuun ensi vuonna

Lomautuksien määrä on nousemassa. Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne on heikko. Tämä heijastuu myös palveluiden kysyntään.

– Työmarkkinoiden alavireestä huolimatta edelleenkin monet työnantajat kokevat pulaa osaavasta työvoimasta. Nyt on paras mahdollinen ajankohta kouluttautua kasvaville ja työvoimapula-aloille, toteaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä työmarkkinaennusteen julistuksessa 16.11.2023.

TEM:n työmarkkinaennusteen mukaan tänä syksynä työllisyysaste kääntyy laskuun ja työttömyys kasvuun. Työmarkkinoiden laskusuhdanne on kuitenkin jäämässä lyhytaikaiseksi. Työllisyysaste kääntyy ennusteen mukaan kasvuun vuoden 2025 aikana yleisen taloustilanteen parantuessa. Työllisten määrä kasvaa läpi ennusteperiodin maahanmuuton vahvistumisen vuoksi.

Työttömien työnhakijoiden määrä työvoimapalveluissa jatkaa kasvuaan ja kohoaa tänä vuonna 267 000 henkeen. Työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan kääntyvän laskuun ensi vuoden aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta ja Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Lisätiedot

Työmarkkinaennuste: Työmarkkinatilanne heikkenee syksyllä – käännettä parempaan ennakoidaan jo ensi vuonna, työ- ja elinkeinoministeriö
julkaistu 16.11.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2023 (pdf)