Matkailussa positiivista kehitystä – sotealalla haasteita palveluiden uudistamisessa ja henkilöstön saatavuudessa

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 16.11.2023 matkailualan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkymät ja pk-yritysbarometrit. Julkaisuissa käsitellään alojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja muutostrendejä.

Matkailijoiden yöpymismäärien myönteistä kehitystä vuoden 2023 aikana selittää kotimaisten matkailijoiden suuri osuus. Ulkomailta matkaavien määrä ei ole vielä noussut pandemiaa edeltäneelle tasolle, vaikka kiinnostus tulevaa talvea ja Lappia kohtaan vaikuttaa suurelta.

Matkailuyritykset arvioivat liikevaihdon kasvavan. Toisaalta yritykset odottavat myös kustannusten nousun heikentävän kannattavuutta. Osaavan työvoiman saatavuus koetaan haasteelliseksi. Myynti ja markkinointi ovat yleisimpiä kehittämistarpeita.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen ja henkilöstön saatavuuden parantaminen ovat alalla haasteellisia. Henkilöstön riittävyyttä pyritään parantamaan esimerkiksi lisäämällä koulutusmääriä ja digitaalisten ratkaisujen käyttämistä. Työvoimapula jatkuu vaikeana.

Voimakkaasti kasvuun pyrkiviä pk-yrityksiä on sote-alalla hieman vähemmän kuin viime vuonna.  Suhdanneodotukset koetaan muuta maata ja vertailutoimialoja positiivisemmaksi. Kehittämisen esteenä ovat olleet yleinen suhdannetilanne ja henkilöstön saatavuusongelmat.

Lisätiedot

Matkailualan ja sote-palveluiden näkymät ja toimialoittaiset pk-yritysbarometrit 2023, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 16.11.2023