Helsingin kaupungilla nyt useita oppisopimushakuja avoinna

Kaupunki kouluttaa jatkuvasti useiden alojen työntekijöitä oppisopimuskoulutuksessa. Vuonna 2022 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla aloitti 181 oppisopimustyöntekijää. Sosiaali- ja terveystoimialalla (nykyisin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala) aloitti 32 ja Palvelukeskus Helsingissä 10 työntekijää.
Aikuinen leikkii pöydän ääressä kahden lapsen kanssa.
Kuvituskuva / Helsingin kaupunki. Kuva: Rosa Luopajärvi.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa ammattipätevyyden ja tutkinnon työskentelemällä Helsingin kaupungilla. Hän täydentää työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista teoriaopinnoilla esimerkiksi Stadin ammattioppilaitoksessa. Kaupunki solmii määräaikaisen työsuhteen opiskelijan kanssa. Työsuhteen aikana työkokemus karttuu samalla kun opinnot edistyvät. Työsuhteessa olevalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ardita opiskelee varhaiskasvatusalaa 

Arditan unelma on aina ollut työ päiväkotiympäristössä. Hän solmi oppisopimuksen Kuninkaantammen päiväkodin kanssa joulukuussa 2022. Hän kertoo pitävänsä työskentelystä erityisesti 4–5-vuotiaiden lasten kanssa, sillä he juttelevat paljon. Myös päiväkodin aikuisten kanssa yhteistyö sujuu hienosti. Ardita on kokenut saavansa työpaikkaohjaajaltaan Lauralta ja päiväkodin johtajalta Heidiltä ystävällistä tukea opiskeluun. Opintoja Ardita suorittaa Stadin AO:ssa. Opettaja Aila kertoo, että näyttöjen aika tulee loppukeväästä. Ardita suorittaa varhaiskasvatuksen erityisavustajan työhön suuntaavaa koulutusta.

Varhaiskasvatuksen erityisavustajan koulutus oppisopimuksen kautta aloitettiin Helsingin kaupungilla vuonna 2022. Siihen otettiin mukaan joustavasti muutamia kaupungilla työkokeilussa olevia henkilöitä. Opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana kaksi tutkinnonosaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tutkinnosta. Myöhemmin he voivat halutessaan jatkaa opiskelua ja valmistua lastenhoitajaksi.

Ardita käy töissä Kuninkaantammen päiväkodissa neljänä ja puolena päivänä viikossa ja uppoutuu yhtenä iltapäivänä teoriaopintoihin oppilaitoksen järjestämässä työpajassa. Hän tekee portfoliota päiväkodissa oppimastaan. Portfolion avulla tutkinnonosien sisältöjä käydään läpi pitkin kevättä. Ardita hymyilee, että työ ei tunnu yhtään vaikealta. ”Haluan jatkaa työskentelyä tässä samassa päiväkodissa.”

Oppisopimus käytännössä

Oppisopimuksen tietopuolisen koulutuksen osuus on 0–5 päivää kuukaudessa riippuen tutkinnosta, aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1–3 vuotta. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa ja tukee työpaikkaohjaaja.

Kiinnostuitko? Käynnissä olevat haut

Lisäksi mahdollisuus hakeutua päiväkodin harjoittelijaksi (työkokeilu). Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tai erityisavustajan koulutuspolulle voi hakeutua työkokeilun kautta. Työkokeilupaikat löytyvät Helsingin työllisyyspalvelujen sivulta. 

Käynnissä olevat hoitoalan haut löytyvät täältä.  

Tulevat haut

  • Lähihoitaja, hakuaika 27.3. alkaen, opinnot alkavat 7.8.2023
  • Hoiva-avustaja, hakuaika 2.5.2023 alkaen, opinnot alkavat 7.8.2023
  • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, haku alkaa huhti-toukokuussa 2023.

Lisätiedot

Hoitoalan opinnoista voit kysyä lisää suomeksi lea.laitanen@hel.fi ja ruotsiksi alexandra.holmstrom@hel.fi

Varhaiskasvatusalaan liittyvistä opinnoista voit kysyä suomeksi tai ruotsiksi rekry.kasko@hel.fi