Arbetstagare behövs – utöka dina färdigheter och förbättra dina kunskaper

Nyhetsbrev

I det här nyhetsbrevet berättar vi om våra tjänster, coachningar och digitala färdigheter. Vi tipsar också om rekryteringsevenemang och utbildningar.

Gör så här när du tar del av sysselsättningstjänsterna 

Som vår kund får du hjälp och stöd för att hitta sysselsättning. Vi betjänar dig på många olika sätt. Mer information finns på sidan Kontaktuppgifter och rådgivning.

Personen lyssnar med luren påslagen.

Din ansvariga sakkunniga och tjänsten Mina E-tjänster 

Din ansvariga sakkunniga ser till att du får tillgång till alla tjänster och uppgifter som främjar din sysselsättning. Under ert första samtal kommer ni också överens om hur ni ska hålla kontakt framöver.

Kontakt via Mina E-tjänster 

 1. Logga in i Mina E-tjänster.  
 2. Berätta i ditt meddelande vad ditt ärende gäller. Din ansvariga sakkunniga kontaktar dig så snart som möjligt.

Meddela sysselsättningstjänsterna utan dröjsmål om du till exempel

 • börjar arbeta
 • planerar att börja studera eller bli företagare
 • får ett stipendium
 • använder en faktureringstjänst.

Om du är osäker på hur en förändring i din situation påverkar ditt arbetslöshetsskydd ska du alltid kontakta oss.

Om din jobbsökning inte längre är aktuell och du inte behöver arbetslöshetsskydd, gå in på Mina E-tjänster för att avsluta din jobbsökning. På så sätt tar vi inte kontakt med dig i onödan när det gäller att söka jobb.

Telefontjänster

Du kan kontakta oss per telefon. Du kan ringa olika telefontjänster beroende på vad ditt ärende gäller. 

Se alla telefontjänster

Arbets- och näringstjänsternas allmänna rådgivningstjänst

Arbets- och näringstjänsternas nationella rådgivning betjänar på telefonnummer 0295 025 510. Tjänsten är öppen från måndag till fredag k. 9–16.15.

Detta nummer ger allmän hjälp och råd om att uträtta ärenden, använda tjänsten Mina E-tjänster och sysselsättning. Du kan också lämna en begäran om att bli kontaktad till din ansvariga sakkunniga.

Närmare information om arbets- och näringstjänsternas rådgivningstjänst finns på webbplatsen Jobbmarknaden.

Rådgivning vid verksamhetsstället

Rådgivningen i Kampen, Böle och Östra centrum är öppen måndag till fredag kl. 9–16. Du behöver inte boka tid för rådgivningen.

Vi ger rådgivning på finska och engelska. Vid behov kan vi också beställa en tolk för andra språk.

Vi hjälper dig bland annat inom följande områden:

 • Arbetssökning: skriva cv och ansökningar, hitta lämpliga arbetsplatser och söka jobb via nätet.
 • Utbildning: skriva ansökan och hitta lämplig utbildning.
 • Användning av tjänsten Mina E-tjänster: utredningar, plan och kontroll av situationen.
  Om du inte har möjlighet att använda Mina E-tjänster kan du be om hjälp med att sköta dina ärenden på verksamhetsstället.

I entréhallen på verksamhetsställena finns datorer, en skanner, en skrivare och en kopieringsmaskin. Du kan använda dem fritt när du ansöker om arbete och utbildning.

Sysselsättningstjänsternas rådgivning

Med en egen sysselsättningsplan kommer du framåt 

Du utarbetar en sysselsättningsplan tillsammans med din ansvariga sakkunniga. I planen kommer ni tillsammans överens om åtgärder och tjänster för att stödja din sysselsättning. När du godkänner planen förbinder du dig samtidigt till att genomföra den. Planen godkänns elektroniskt via Mina E-tjänster , per telefon eller vid ett samtal på plats.

Vi stöder dig i att genomföra uppgifterna och tjänsterna i din plan.

Sysselsättningsplan

Skyldigheten att söka jobb

Du har vissa rättigheter och skyldigheter gällande arbetssökningen. När du är arbetssökande hör det till dina skyldigheter att du ska söka jobb. Vi kommer överens med dig om skyldigheten att söka jobb.

När du sköter dina skyldigheter som arbetssökande säkerställer du att jobbsökningen förblir i kraft och undviker avbrott i ditt arbetslöshetsskydd. Din ansvariga sakkunniga går igenom anmälningsförfarandet med dig.

 • Gör det som ni har kommit överens om i din sysselsättningsplan. Meddela om detta och om uppfyllandet av din skyldighet att söka jobb på överenskommet sätt och inom tidsfristen.
 • Svara på begäran om utredningar, samtal och meddelanden du får från oss.
  Underlåtenhet att svara på en begäran om utredning kan orsaka förseningar och avbrott i utbetalningen av arbetslöshetsskyddet. 

Rättigheter och skyldigheter för arbetssökande

Anvisningar för tjänsten Mina E-tjänster

Lediga arbetsplatser 

Lediga arbetsplatser på Jobbmarknaden

På Jobbmarknaden kan du söka lediga arbeten inom olika branscher över hela Finland. Delta också i TE-live-sändningarna: under sändningarna berättar arbetsgivare varför det lönar sig att söka jobb hos dem. Du kan ställa frågor om jobb till arbetsgivare anonymt.

Coachningar ger nya vägar och ny kompetens 

Jobbvägen- och Karriärvägen-coachningarna kan stöda din jobbsökning på många olika sätt. Du lär dig att marknadsföra din kompetens. Du uppdaterar ditt cv och en ansökningsmall. Du får tips på hur du lyckas i arbetsintervjuer. Hitta dina styrkor och identifiera sådant som påverkar din jobbsökning. Under coachningarna får du personlig handledning och möjlighet att diskutera med andra i samma situation.

Tre personer står utanför, sida vid sida, och tittar på sina telefoner.
Under coachningarna får man stöd även från andra deltagare. Bild: N2 Albiino / Matti Pyykkö

Kommande coachningar

 • Jobbvägen-coachningar i maj:
  4.5–10.5.2023
  11.5–17.5.2023
  24.5–30.5.2023
 • Svaga IT-färdigheter för jobbsökning, Karriärvägen-coachning 4.5–25.5.2023

Läs mer och sök till coachning via arbets- och näringstjänsternas webbplats:

Utbilda dig och utveckla din kompetens

I arbetskraftsutbildning förbättrar du dina yrkesfärdigheter och stärker dina möjligheter till sysselsättning. Utbildningen kan till exempel vara

 • utbildning med målet att avlägga en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen
 • examensdelar
 • vidareutbildning eller fortbildning
 • företagarutbildning eller
 • integrationsutbildning.

Är du intresserad av någon av dessa utbildningar? Diskutera studierna med din ansvariga sakkunniga innan du ansöker till utbildningen.

Alla arbetskraftsutbildningar som går att söka till
Använd sökfunktionen för att söka utbildningar inom olika områden.

Mer information om arbetskraftsutbildning

Uppdatera dina digitala färdigheter

Arbetsmarknaden finns huvudsakligen på nätet. För att söka jobb och arbeta inom olika branscher behöver man många digitala färdigheter. Kom och uppdatera dina kunskaper och få tips från kurser eller från stadens digitala stöd.

En person ligger på rygg i en soffa och använder en bärbar dator.
Ta kontroll över digitala färdigheter och gör din jobbsökning effektivare.