Nytt innehåll på webbplatsen på flera språk

På Helsingfors sysselsättningstjänsters webbplats har det öppnats hela sidor på somaliska, ryska och ukrainska.

På förstasidorna har man för arbetssökande samlat viktiga kontaktuppgifter, anvisningar samt vinkar för jobbsökning och språkstudier. På sidorna finns också information om integrationstjänster.

Sidorna på främmande språk omfattas förutom av förstasidan också av vägledande sidor, där man får råd om arbetssökandes rättigheter och skyldigheter, skyldigheten att söka jobb samt saker man bör beakta som arbetssökande när man reser eller åker på semester. 

Språket kan väljas i språkmenyn.

Förstasida på somaliska

Förstasida på ryska

Förstasida på ukrainska

Bland Helsingfors sysselsättningstjänsters kunder finns cirka 21 750 arbetssökande med främmande språk som modersmål. Det finns sammanlagt över 100 olika modersmål och cirka 160 nationaliteter bland kunderna. De tre största språken som talas av personer med främmande språk som modersmål är ryska, arabiska och somaliska.