Uusia sisältöjä verkkosivuille monikielisesti

Helsingin työllisyyspalveluiden verkkosivuille on avattu sivukokonaisuudet somaliksi, venäjäksi ja ukrainaksi.

Etusivuille on koottu työnhakijalle tärkeitä yhteystietoja, toimintaohjeita sekä vinkkejä työnhakuun ja kielten opiskeluun. Sivuilla kerrotaan myös kotoutumispalveluista.

Vieraskielisiin sivukokonaisuuksiin kuuluu etusivun lisäksi ohjaavat sivut, joissa neuvotaan työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista, työnhakuvelvollisuudesta sekä työnhakijana matkustamisessa ja lomailussa huomioitavat asiat. 

Kielen voi valita kielivalikosta.

Somalinkielinen etusivu

Venäjänkielinen etusivu

Ukrainankielinen etusivu

Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaina on vieraskielisiä työnhakijoita noin 21 750 henkilöä. Eri äidinkieliä asiakkailla on kaikkiaan yli 100 ja kansalaisuuksia noin 160. Vieraskielisten äidinkielten kolmen kärkenä ovat venäjä, arabia ja somali.