Kundrelationen för ukrainska arbetssökande som bor i Helsingfors med tillfälligt skydd ändras

Ukrainska arbetssökande som bor i Helsingfors med tillfälligt skydd blir kunder inom Helsingfors sysselsättningstjänster från och med den 1 mars 2023. Tidigare har de varit kunder hos arbets- och näringsbyrån i Nyland. Överföringen sker automatiskt för kunderna och kräver inga åtgärder av dem.

Man anmäler sig som arbetssökande via arbets- och näringsbyrån. Man kan också anmäla sig på Helsingfors sysselsättningstjänsters verksamhetsställe i Östra centrum. På verksamhetsstället ges råd om arbetssökning på ukrainska och ryska under öppettiderna.

Personer som får tillfälligt skydd har rätt till olika sysselsättningstjänster. Utöver rådgivning omfattar dessa tjänster exempelvis integrationsplan och -utbildning, kartläggningar av kompetens och yrkeskunskap, bedömning av arbetsförmåga, yrkesvals- och karriärhandledning, arbetsprövning och lönesubvention. De har ingen rätt till arbetslöshetsskydd.

En person som har ansökt om tillfälligt skydd får utföra förvärvsarbete eller verka som näringsidkare genast efter att ansökan lämnats in. Rätten att arbeta är inte begränsad. Arbetsgivaren ska kontrollera att en utländsk arbetstagare har rätt att vistas och arbeta i Finland.

Ytterligare information

Helsingfors stads sida om Ukraina
Information för ukrainare som anländer till Finland. Sidans innehåll finns på finska, svenska, engelska, ukrainska och ryska.

Arbets- och näringstjänsternas sida om Ukraina
Information om bland annat arbete och integration. Sidans innehåll finns på finska och svenska.