Tilapäisen suojelun perusteella Helsingissä asuvien ukrainalaisten työnhakijoiden asiakkuus muuttuu

Tilapäisen suojelun perusteella Helsingissä asuvat ukrainalaiset työnhakijat siirtyvät Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaiksi 1.3.2023 alkaen. Aiemmin asiakkuus on ollut Uudenmaan TE-toimistolla. Asiakkaille siirto tapahtuu sujuvasti, eikä se vaadi heiltä itseltään toimia.

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimiston kautta. Ilmoittautumisen voi tehdä myös Helsingin työllisyyspalveluiden Itäkeskuksen toimipisteellä. Toimipisteessä on ukrainan- ja venäjänkielistä työnhaun neuvontapalvelua toimipisteen aukioloaikoina.

Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus erilaisiin työllistymispalveluihin. Näitä ovat neuvonnan lisäksi esimerkiksi kotoutumissuunnitelma ja -koulutus, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, työkyvyn arviointi, ammatinvalinta- ja uraohjaus, työkokeilu ja palkkatuki. Oikeutta työttömyysturvaan ei ole.

Tilapäistä suojelua hakenut henkilö saa tehdä ansiotyötä tai toimia elinkeinoharjoittajana välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Työnteko-oikeudelle ei ole rajoituksia. Työnantajan tulee varmistaa ulkomaalaisen työntekijän oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa.

Lisätietoa

Ukraina-sivu, Helsingin kaupunki
Tietoa Suomeen saapuville ukrainalaisille. Sivun sisältö on suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

Ukraina-sivu, TE-palvelut
Tietoa muun muassa työskentelyyn ja kotouttamiseen liittyen. Sivun sisältö on suomeksi ja ruotsiksi.

Sivun palautenappeja ei voida näyttää

Toiminnon käyttämiseksi vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet. Pääset antamaan palautetta tästä sivusta sallimalla evästeasetuksista tilastointiin liittyvät evästeet.