Tilapäisen suojelun perusteella Helsingissä asuvien ukrainalaisten työnhakijoiden asiakkuus muuttuu

Tilapäisen suojelun perusteella Helsingissä asuvat ukrainalaiset työnhakijat siirtyvät Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaiksi 1.3.2023 alkaen. Aiemmin asiakkuus on ollut Uudenmaan TE-toimistolla. Asiakkaille siirto tapahtuu sujuvasti, eikä se vaadi heiltä itseltään toimia.

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimiston kautta. Ilmoittautumisen voi tehdä myös Helsingin työllisyyspalveluiden Itäkeskuksen toimipisteellä. Toimipisteessä on ukrainan- ja venäjänkielistä työnhaun neuvontapalvelua toimipisteen aukioloaikoina.

Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus erilaisiin työllistymispalveluihin. Näitä ovat neuvonnan lisäksi esimerkiksi kotoutumissuunnitelma ja -koulutus, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, työkyvyn arviointi, ammatinvalinta- ja uraohjaus, työkokeilu ja palkkatuki. Oikeutta työttömyysturvaan ei ole.

Tilapäistä suojelua hakenut henkilö saa tehdä ansiotyötä tai toimia elinkeinoharjoittajana välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Työnteko-oikeudelle ei ole rajoituksia. Työnantajan tulee varmistaa ulkomaalaisen työntekijän oikeus oleskella ja työskennellä Suomessa.

Lisätietoa

Ukraina-sivu, Helsingin kaupunki
Tietoa Suomeen saapuville ukrainalaisille. Sivun sisältö on suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

Ukraina-sivu, TE-palvelut
Tietoa muun muassa työskentelyyn ja kotouttamiseen liittyen. Sivun sisältö on suomeksi ja ruotsiksi.