Arbetsprövning

Har du varit borta länge från arbetslivet eller precis börjat din karriär? Vill du byta bransch eller prova på en ny arbetsuppgift? Genom arbetsprövningen kan du pigga upp dina karriärval och få foten in på en arbetsplats.

In i arbetslivet genom arbetsprövning

Arbetsprövning passar dig om du vill pröva på ett nytt jobb eller visa arbetsgivaren ditt kunnande innan du inleder det faktiska anställningsförhållandet. Genom arbetsprövningen kan du bl.a. ta reda på om du är intresserad av en viss bransch eller ett visst yrke, för att kontrollera om din kompetens är aktuell eller för att kartlägga vilken typ av stöd du behöver för att återvända till arbetsmarknaden.

Språkundervisning under arbetsprövning

Om du vill utveckla dina kunskaper i finska kan du delta i språkkurser på arbetstid under lönesubventionsperioden. Helsingin työväenopisto ordnar kurser i finska för arbetslivet och Stadin ammatti- ja aikuisopisto erbjuder undervisning i finska som andraspråk.

Läs mer om arbetsprövningen på webbplatsen Jobbmarknad

Gör så här

Hur kan jag hitta en plats för arbetsprövning?

Vanliga frågor